Hirdetés

EXTRA MUROS

Politikai, filozófiai, kulturális abszurdizmus

Facebook

Friss topikok

Konok Péter és a csíksomlyói nácifesztivál

2015.05.15. 13:19 | A Román | 26 komment

Avagy miért Magyarország az egyik legnyomasztóbb és legreménytelenebb segglyuk Európában.

Közeleg a Pünkösd és a Csíksomlyói búcsú, blogunk a perifériáról jelentkezik egy alig egy éves, de témába vágó erdélyimagyarozós faszkardozással, mely egy bizonyos Konok Péter és Básztárdó kolléga között zajlott az internet egyik teljesen félreeső és eldugott szegletében, pompás jelentéktelenségben. Anarcholibsi anarcholibsinek a farkasa, vihar a biliben és körkörös fasisztázás "a mi pénzünkből", átadjuk a szót Básztárdó kollégának, aki el van keseredve.

konok_peter.jpg
Mikor szegény belga a "jobbos" uszítástól és kényszeres bűnbakkereséstől elkeseredve figyelő szemeit az un. "baloldalra" veti, akkor akár feladhatja a magyarországi szebb jövőbe vetett hitét. Jelentsen bármit ez a baloldali, Jobbikon és Fideszen kívülit. Most nem Horn&Gyurcsány elvtárs erdélyi magyarok elleni xenofób hecckampányáról van szó, hanem például az általam sokáig lényeglátó zseniként tisztelt, önmagát anarchistának tekintő Konok Péter, aki fergeteges humorral ostorozza a fennálló kleriko-fasiszta rendszerünket, írásban, versben, rajzban, sőt időnként még a Hit Gyülekezetének tévéjében szteppel is, átmenetileg taktikusan felfüggesztve antiklerikális és ateista nézeteinek hangoztatását. Szóval nagyszerű embernek tartottam ezt a Konokot, de ahogyan azt egy Mark Twain nevű humorista mondotta, egy hordó bort képes húggyá változtatni egy csepp pisa.

Történt vala, hogy tavaly a Csíksomlyói búcsú magasságában egyszer csak szembejött a fenti Konok grafika, ahol egy afrófrizurás Áder látható a Csíksomlyói búcsún egy "Hungarovúdstock, 3 days of hatred and ignorance" felirattal, ami kábé azt jelenti, hogy Konok szerint a Csíksomlyói búcsú amolyan magyaros Woodstock, "a gyűlölet és tudatlanság fesztiválja". Először annyira elcsodálkoztam, hogy tévedésre gyanakodtam, hogy a Mester itt valamit nagyonnemúgygondolt, úgyhogy beszóltam érdeklődve, hogy kedvesmester, miaszar van a levesben? Egy roppant épületes társalgás vette kezdetét.

Basztardó: A nap csalódása ez a poszt...Kinek a zsidók, kinek a határon túli magyarok... A gyűlölködés elutasítása nevében gyűlölködni igen szép pszichológiai teljesítmény, Konok úr előzi Gyurcsányt, Szanyi kapitányt, Poroszka Borokát és a többi elvtársát... Ennél azért többre számítottam egy Konoktól.

izé, mi a vicc? az a sötét folt Áder fején? Csíksomlyó, a Gyűlölet és Tudatlanság Fesztiválja, a tököm fogom, annyira mókás. Lehet nacionalistának nevezni a csíksomlyói nemzeti egymásra borulást, de azért ne feledjük, hogy egy kisebbség nacionalizmusa azért más megítélés alá esik, mind a többségé (felkunkorodik a hernyó is a rátaposó cipőtől).  Ha esetleg valakit a mai romániai valóság, a békés egymás alatt élés érdekel, hát tessék http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/baba-novac-ismet-amagyartalana

baba_novac.jpg

Peter Konok: ugyan mitől esne a kisebbség nacionalizmusa más megítélés alá? 2. ez egyfajta "többség" (nevezetesen a magyar kormány és a katolikus egyház) biznisze (ráadásul a mi pénzünkön, de hát igazából ez szinte mindenre igaz már). 3. nemigen értem, hogy jön ide a tegnapi Gyurcsány meg az elmebeteg Szanyi, azt meg végképp nem, hogy Parászka Boróka miért került ebbe a felsorolásba? Mondjuk ha ő "gyűlölködő", akkor persze én is vállalom. Bár róla eddig még csak széljobber nacionalistáktól és nettó náciktól olvastam, hogy gyűlölködő lenne. De azokat magam is utálom.

Básztárdó: Konok Úrnak: nem tisztem eldönteni, hogy mennyire nacionalista (ohgod, ohman! ohgod! ohman! NACIONALISTA. Az a rohadt magyar kisebbség már megint csinálja a feszkót, hergeli a békés többséget, Bródy Jancsi István a királyát kornyikálja részegen, tájidegen magyar és történelmietlen székely zászlókat lengetve) rendezvény a Csíksomlyói búcsú, de roppant kíváncsi vagyok, hogy ha az általam ezidáig pontos látleletei miatt tisztelt Konok Úr szerint CSÍKSOMLYÓ a GYŰLÖLET ÉS TUDATLANSÁG fesztiválja, akkor a román szélsőktől kölcsönzött súlyos jelzők után hogyan tudósítana a pl. a Magyar Szigetről. Konok Péter jelenti a Magyar Szigetről, sápatagon, elfúló hangon: Kannibálfesztivál! A jelenlevők éppen megbasszák, megölik és megeszik a saját szüleiket, nem feltétlenül ebben a sorrendben!

Péter Konok: Alapvető különbség nincs. A szándék is ugyanaz.

Péter Konok: Tréfás (illetve inkább szomorú), hogy néhány un. "kisebbségi magyar" hogy elveszti (netán amúgy meglévő) józan eszét, ha az ő privát "kisebbségi" sovinizmusáról esik szó. Nem először látok ilyet. Sajnos, Lenin elvtárs hazudott: nincsenek "értékesebb" nacionalizmusok.

Básztárdó: Tréfás (illetve inkább szomorú), hogy a halott ideológiák szent könyveivel hangszigetelt tornyába zárkózó, az oly sokat hivatkozott "dolgozó néptől" egyre inkább jobban elszigetelődő egynémely doktriner értelmiségi hogyan vetíti sommás világlátását (a magyarországi viszonyokon jogosan felháborodva) a magyarországitól inciri-pincirit eltérő környezetbe, hogyan lesz a kisebbségi létben élők nemzeti-vallásos ködevéssel és közösségi berúgással egybekötött sírva vigadós hejehujájából egy Magyar Szigethez mérhető nácifesztivál. Hogyan kerül egy Konok Szanyi Tibor EP képviselő mellé világnézetileg. Hogyan lesz egy Konoknak egyszer ellentmondó fanból azonnal "kisebbségi magyar", aki nyilvánvalóan "elveszítette józan eszét", mikor Konok az ő feltételezett "kisebbségi sovinizmusába" gázolt. Szép szellemi teljesítmény, talán a toronyban is elért a nyári kánikula.

Básztárdó: A gyengébbek kedvéért: Csíksomlyó egy olyan országban található, ahol egy azóta szerencsésen kimúlt, önmagát baloldalinak, internacionalistának, sőt munkás-paraszt mennyországnak nevező rendszer egy hasonszőrű munkásparaszt szomszédos ország állítólagos horthysta-fasiszta veszedelmére hivatkozva megtiltotta, hogy a megtűrt "özönfaj" (hej, kitől is idézek? amúgy mai, magyarországi környezetben viccesnek talált minősítésen én is röhögtem nemrég), hogy a saját helységneveiket használja a bennszülöttek egy ugyancsak munkás-paraszt csoportja.

Hogy egynémely doktriner értelmiségiek is értsék: Konokfalvát holnaptól kéretik Sumérfalvának nevezni, mindezt rovással kiírni, valamint építtetni a faluközpontba egy, a Konokok elleni harcban múlhatatlan érdemeket szerzett hősnek szobrot, márvánnyal és12 sumér zászlóval körítve. Valamint kéretik a Konokfalva Fő utcáját valami sumér előkelőségről elnevezni, esetleg a Konokok fölötti győzelemre emlékező eseményről eseményről. Stb, esetleg a császár szobrát a Konok nemzetség templomába kitenni.

Peter Konok: És különben is, vesssszen Trianon!

Básztárdó: A baloldali munkás-paraszt, internacionalista mennyország bukása után a jobboldali, nemzeti kurzus lendületesen folytatta a közterek beültetését pompás többségi szobrokkal, de most, a baloldali ateizmus béklyójától megszabadulva gigantikus, a nyugatias városképpel nem éppen harmonizáló templomokat is ültetve, "majd csak lesz hívő is belé" felkiáltással. Mindezt közpénzből, persze. A köztéri padok és kukák (mondom: szemeteskukák) többségi nemzeti színekre való lefestéséről (az új többség jelenlétét hangsúlyozandó) talán már Pöstön is hallottak, de egy baloldali gondolkodó ezeket a nemmagyar nacionalista kilengéseket hallva illendően hallgat, átengedve a pályát a náciknak.

Peter Konok: (Mindenesetre remélem pl. hogy a képen lengetett nagy "Nyíregyháza" táblát is az elnyomott nyíregyházai kisebbségek lengetik. Vagyvárjácsak... mégem...)

Peter Konok: Értem. Szóval mivel ŐK nacionalisták, ezért a MI nacionalizmusunk menthető, sőt értékes. Mivel ŐK megtámadták a mi békés nemzetünket, ezért tejesen jogos a MI harciasságunk. Kissé sokszor, sok helyen lejátszott lemez ez már, nemde?

Peter Konok: Viszont eléggé frappáns ötlet az állami szintre emelt (és állami pénzből finanszírozott) magyar irredenta sovinizmust szegény büdös Ceaușescuval igazolni.

Básztárdó: Drága jó Konok Úr, Ön olyan gondolatokat, érveket és szándékokat tulajdonít nekem, amelyeknek semmilyen alapja, úttörő becsületszavamra. Mint ahogyan az éppen hatalmon levő magyar elit gazemberségeire nem mentség az ellenzéki gazemberek gazembersége, úgy egyik nemzet (csoport, kisdobos csapat, filatéliai szakkör) gazemberségeire sem mentség a másik nemzet (némely tagjai által elkövetett, neadjisten többsége által támogatott) gazemberség. Csupán azt akartam nagybetűsen elmagyarázni, hogy a magyarországi rablóelit piros-fehér-zöld zászlóval takart gazemberségei miatt kiakadva ne tessék már mindenkit lesovénozni, aki esetleg nem náci tömegdzsemborit lát egy ilyen jámbor erdélyi magyar egymásra borulásban.

Mert drága Konok Úr, igenis van különbség nacionalizmusok és azok feltételezett veszélyessége között (pl. hogy a Kedves Nacionalista vagy éppen Konok Úr éppen a szögesdrót melyik oldalán lenget), mint ahogyan a nacionalizmus sem feltétlenül a sovinizmus és a nácizmus szinonimája. Jelen esetben a kisebbségi piros-fehér-zöld zászlólengetés társadalmi veszélyessége szempontjából más egy kisebbség részéről, mint teszem a Magyarországon. Röviden: a zászlólengető kisebbség nem szándékozik a többség jogait csorbítani. Ennyit szerettem volna mondani, mielőtt jön az Ön részéről a mindent vivő szuperérv, a fasisztanácizás.

Peter Konok: "...a zászlólengető kisebbség nem szándékozik a többség jogait csorbítani...": ennek momentán e zászlólengető kisebbség szinte összes verbális és nonverbális megnyilvánulása ellentmond. Sőt. Alighanem ki is kérnék maguknak.

Básztárdó: én most inkább elmegyek a strandra.

..........................................................................................
Meg sem álltam a román tengerpart nevű strandig, ahol sajnos nemigen volt kedvem a magyarországi körkörös gyűlölködés ügyében posztolgatni.
Itt a vége, fuss el véle, itt a vége a süketek párbeszédének, de hogy ki is a süket és előítéletes csőlátó ebben az esetben, azt bizonyára Konok is másként ítéli meg. 

· 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://extramuros.blog.hu/api/trackback/id/tr547146643

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2015.05.15. 15:52:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

A Román 2015.05.15. 13:37:40

Jesszusmária, már megint kend? a poszt megjelenése után 2 perccel? Az ember mindig jobbra számít.

Konok Péter 2015.05.15. 14:32:40

Ehmm, hát különösebb hozzáfűznivalóm nincs. Továbbra sem látom úgy, hogy vannak jobb meg rosszabb nacionalizmusok. Legfeljebb még annyit, hogy az ATV-ben sem szoktam szegre akasztani ateizmusomat és antiklreikalizmusomat, mikor ott szteppelek. Ülve amúgy, ami azért mégiscsak eredeti.

Básztárdó 2015.05.15. 15:41:48

@Konok Péter:
nekem sincs különösebb hozzáfűznivalóm, bár még kitérhettem volna a "baloldal" bigottságára és paranoiájára (mindenhol náciveszély) meg a jobboldaléhoz hasonlatos bűnbakkeresésére, persze ezt politikailag kósernek képzelve. Nyilván a magyar nemzetkarakter része ez a gyűlölködésre való igény, ideológiai máztól függetlenül.

Az ATV-ben való szteppelés meg csak egy metafóra. Kendnek csúnya elképzelései vannak a katolikus egyházzal kapcsolatban (lám-lám, a "mi pénzünkből" nácifesztivált szerveznek, ráadásul külföldre viszik a pénzt), de megjegyezném, hogy itt kettős mércét vélek szaglászni. Kend egy olyan középkorias vallási biznisz nepotizmussal sújtott tévéjét legitimálja megjelenésével, amelyhez képest a katolikus egyház mostani megnyilatkozásai üde és toleráns tavaszi fuvallatnak számítanak (figyelem, magas labda:). Persze a Völkischer Beobachter gasztrórovatába írni sem egy súllyal esik latba a címoldallal.

Konok Péter 2015.05.15. 16:11:28

Nem hiszek a nemzetkarakterológiában, sőt a politikai kóserségben sem. Valamint nem "erdélyimagyaroztam", a tusványosi nemzetvigadalom résztvevői nem az "erdélyi magyarok" úgy en bloc, ez az azonosítás momnetán olyan, mint mikor Orbán azt monda, hogy "mi magyarok". Ha általánosításokat írtam volna az "edélyi magyarokról", vagy akár általában a magyarokról (például nemzetkarakterológiai eszmefuttatásokat), akkor a kritika jogos lenne. Mint arra a fentebbi vitában (honnan került ez most elő) utaltam, nacionalizmusról van szó, és nincs jó meg rossz nacionalizmus (azt állítani, hogy van, nem más, mint nacionalizmus, ez ilyen egyszerű). Momentán én még csak nem is náciztam (pusztán megjegyeztem, hogy náciknál szoktam olvasni azt, hogy Parászka Boróka "gyűlölködő" lenne - én ezt sose vettem észre rajta, biztos bennem a hiba).
A hitgyüli és a katolikus egyház között csak a léptékben van különbség (a katolikus azért még mindig nagyobb biznisz) - és igazából nem érdekel az ATV tulajdonosi struktúrája (én is hallottam, hogy állítólag a hiteseké, nem tudom, sose néztem utána), de amíg nem cenzúrázák a mondandómat, addig ez hidegen hagy. Ha a hitgyüli kerülne szóba egy műsorban, arról is elmondanám a véleményemet. Legfeljebb többet nem hívnának. De az is lehet, hogy igen. Mindenesetre eddig nem került szóba, mint ahogy számos egyéb dolog sem. Szteppelni meg sajnos nem tudok, bár igazi rajongója vagyok Rátonyi Róbertnek.

Básztárdó 2015.05.15. 16:48:19

@Konok Péter: Ha jól értem, kedves Mester, akkor nemúgygondolta, félreértés, félremagyarázás. A képen valójában egy szeretetet sugárzó cuki kiskutya van és nem a kollektív bűnösségre hajazó üzenete (elvégre gyűlölködő fesztiválra járni felveti az egyéni felelősség kérdését, eltérően egy rendes, becsületes üzleti vállalkozás tévéjében való szerepléstől)...

Egy szó, mint száz, ezer szónál többet mond a kép, szerintem szép és stílusos vitazáró lenne, ha kend elkészítené a fenti, csíksomlyói illusztrációjának update változatát, amelyen a "3 days of hatred and ignorance" át van húzva és föléje írva, h "nemúgygondoltam."

Ígérem, kiteszem, félreértés vége.

És máris mehetünk a hétvégi berúgásba.

Konok Péter 2015.05.15. 17:18:55

@Básztárdó: Fenét. Pontosan úgy gondoltam. Csak ezek szerint nem érted, amit írok. Nem baj.

Básztárdó 2015.05.15. 17:22:13

@Konok Péter: Értem. Sok százezer gyűlölködő egyrakáson. Megértem félelmeit, bár szerintem megelégszenek ártatlan szűzlányok vérével, kend már kissé túlkoros a számukra.

Micsifu 2015.05.16. 11:16:21

Szarumöna, Básztárdó, ahogy az egyszeri művelt magyar mondaná, aki tud románul. Aki nem ilyen fasza, hogy tud, az úgy mondaná, riszpekt.

Nem a románnal van a baj, innen Erdélyből ez egyre inkább világos... sőt, a románnal van a legkevesebb baj.

pitcairn (törölt) 2015.05.16. 11:22:41

a jobb- és baloldal között dúló __cicaharc__ vhol felettébb vicces elvégre jóformán az összes __lényeges__ kérdésben egyetértenek...

a végtelenített - és az átlagember szempontjából jóformán teljesen __irreleváns__ - politikának álcázott "kabuki színház" lényegében jelentéktelen részletek körül folyik...

a fő kérdés az, hogy a következő "választáson" ki kapja meg a mi kis EU provinciákban a koncot, ill. a konc-osztás lehetőségét:)

pitcairn (törölt) 2015.05.16. 11:25:02

@Konok Péter:

"A hitgyüli és a katolikus egyház között csak a léptékben van különbség (a katolikus azért még mindig nagyobb biznisz) "

az állam pedig még nagyobb biznisz:)

pitcairn (törölt) 2015.05.16. 11:27:39

az EU pedig még az államnál is nagyobb biznisz:)

The Brussels Business
www.youtube.com/watch?v=_ew7AgymCG8

Básztárdó 2015.05.16. 20:23:03

Köszönöm a hozzászóláűsokat, de nem értem őket, mert bebasztím

fülesboci 2015.05.17. 07:57:19

Básztárdó, kár ennyi energiat feccolnod ebbe a szerencsetlenbe

Básztárdó 2015.05.17. 11:49:26

@Micsifu:
"Nem a románnal van a baj, innen Erdélyből ez egyre inkább világos... sőt, a románnal van a legkevesebb baj."

Ezt a témát szerintem kifejthetné kend, ha nincs jobb elfoglaltsága ezen a másnapos vasárnapon :)

Básztárdó 2015.05.17. 11:54:40

@pitcairn:
"a fő kérdés az, hogy a következő "választáson" ki kapja meg a mi kis EU provinciákban a koncot, ill. a konc-osztás lehetőségét:)"

Azt hiszem, ezen sem fogunk összeveszni, a magyar politikai elit teljes reménytelensége vezetett a Jobbik felemelkedéséhez: ők még nem lopták szarrá magukat (szerintem majd fogják). Az LMP mondanivalóját meg nemigen értik, szar a sajtójuk is, nincs tömegbázisuk... De szerintem valahol a rendszerben a hiba, a döntéseket minél alacsonyabb szinteken kellene meghozni, társadalmi kontroll mellett, de a jelek szerint a magyar lakosság annyira fásult/megosztott, hogy képtelen önszerveződni. A nagy tolvajlás meg folytatódik.

Básztárdó 2015.05.17. 12:14:50

@fülesboci: Egyáltalán nem szerencsétlen őkelme, tisztán látja a Fennállót, csakhogy ebben az esetbe olyan érzésem támadt, hogy lájkvadász módon kiszolgálja a fészbukkos követőinek bűnbak- és gyűlöletigényét, tovább rombolva a társadalmi szolidaritást. Konok egyik követője zseniálisan összefoglalta a "baloldali" kis gyűlölködő nyomikák érvrendszerét:

"azt az icipici, igazán szóra sem érdemes, tulajdonképpen még érvnek is snassz körülménykét, hogy az erdélyi magyarok, kik magukat gondolják "az igaziaknak", ezért aztán rohantak a magyar állampolgárságot megszerezni, amint lehetett, szóval hogy ők, Ovi kinyújtott kezeként szavaznak arról, hogy abban az országban, ahol ők NEM laknak (viszont átjárkálnak vásárolni meg árulgatni), kik legyenek hatalmon...és hálásak is nagyon, na, van is miért, hiszen az anyaországi felsőoktatás rovására milliárdokkal támogatja bölcs vezérünk a romániai magyar felsőoktatást, és akkor csak ezt az egy és nagyon triviális példát említettem...aki úgy érzi, hogy abban az országban szavazni, ahol NEM él, teljesen jogos és rendben lévő dolog, annak a jogérzékével és logikájával alapvető bajok vannak."

Ehhez a témához annyit tennék hozzá, hogy a Fidesz kezében a kettős állampolgárság, mint úgy kb. bármi, csupán egy újabb korrupciós bevételi forrás és hatalomtechnikai manőver. Lehet vitatkozni, hogy ha nem ebben az országban laknak ŐK, akkor miapicsának szólnak be a Mi ügyeinkbe, de már láttunk hasonló csodákat: a skótok ott üldögélnek az angol parlamentben, viszont az angolok nem képviseltetik magukat a skótban és egyre kevésbé engedik meg, hogy a központi angol kormányzat belepofázzon az ügyeikbe. Vagy teszem azt, Magyarország tkp. a parazitája az EU-nak, hiszen több pénzt kapunk a közösből, mint amennyit berakunk. A magyar felsőoktatásból meg nem az a néhány milliárd forint hiányzik, amit a ht/külhoni magyarok diplomagyárai kapnak, hanem az a sok ezermilliárd, amit a korrupció és idióta gazdaságpolitika miatt kiesik a GDP-ből.

A létező baloldal (MSZP) szellemi és erkölcsi leépülésére meg mi szebb példát keressünk, mint Ponta, (a román smittelő), "Magyarország baloldali barátja" felléptetését az MSZP dzsemborin az internacionalizmus jegyében.

Básztárdó 2015.05.17. 12:55:53

Így lesz a nemzeti önrendelkezésből nacionalizmus Konok és a román nacionalisták fejében. Fuck baszkok! Le a katalánokkal! Fasiszta skótok! Azon tűnődöm, hogy mostanság, mikor a nagyobb egységből, jelesül az EU-ból le szándékozik lépni az angol kisebbség, akkor most rendes baloldalinak szabad-e őket lefasiztázni?

Olvastam, hogy sok marhaság meg összeesküvés-elmélet is elhangzott a csíksomlyói dzsemborin, de ez az egyik kedvencem:

"A szentatya jól látja, sok-sok gondolkodó emberrel együtt, és jól látják a mi magyar gondolkodó testvéreink is, hogy magyar népem, székely népünk, római katolikus közösségeink is megcélozták már azok az arctalan, démoni erők, amelyek csak egyet akarnak: szétverni mindent, ami még van, bennünket lelkileg földönfutóvá tenni, kiszolgáltatni a multik kénye-kedvének, hogy aztán koldusszegényként azt tegyenek velünk, amit akarnak". Ezt mellesleg baller körökben axióma, mármint hogy a "tőke" (multik) érdeke a minél kiszolgáltatottabb munkaerő és fogyasztó. De veretes marhaságokat igen hosszasan idézhetnék Konoktól is, legyen egy idevágó:

"...a zászlólengető kisebbség nem szándékozik a többség jogait csorbítani...": ennek momentán e zászlólengető kisebbség szinte összes verbális és nonverbális megnyilvánulása ellentmond. Sőt. Alighanem ki is kérnék maguknak."

Mégis, hogyan fogja elnyomni egymillió székely a húszmillió "többséget", amelyért éppen aggódni tetszik? Röhögve sírok.

HZS 2015.05.17. 20:16:17

Konok, dugd ki a buksid a zárt kis magyar világból, s rájössz, hogy nem Orbán meg a magyar jobbosok a világ orkjai, nem a magyar jobb és bal harcáról szól a világ, melyben nem Ti vagytok a megtestesült jó és a jobb oldal a megtestesült rossz. S akkor talán a nacionalizmusokról, kisebbségekről is másabb lesz a véleményed.
Ha annak idején kerdőíveztek volna a náci lágerekben, az ottani zsidókról minden bizonnyal kimutathatták volna, hogy csúnya gyülölködők, mert lám, mennyire utálják a németeket. Beléjük is rúgtál volna egy jó nagyot és kioktattad volna őket, hogy ejnye-bejnye miért nacionalisták? Míg Magyarországon és az NDK-ban (a két ország, mely a háborúból vesztesen jött ki, és orosz csapatok és az általuk odarakott nemzeti érzelmektől teljesen mentes vezetők ültek a nyakukon) ment az internacionalista duma és agymosás, addig a többi komcsi országban tombolt az elvakult nacionalizmus. Ma is nagyjából ugyanazokat a tankönyveket, ósdi elméleteket tanítják történelem órán, ugyanazokat az úszító tömegfilmeket nézik.

Básztárdó 2015.05.18. 08:54:53

Panaszkodtam egy agyász doktor cimbinek az esetről, hogy lám-lám, látszólag fullértelmes és humorral is bíró egyénekben is mik lapulnak, oszt megjött a diganózis: dogmatikus. Ennyi.

floborm 2015.05.19. 11:33:27

Ritka nagy fasiszta ez a Konok

floborm 2015.05.19. 11:33:28

Ritka nagy fasiszta ez a Konok

Básztárdó 2015.05.19. 14:34:12

@floatleft: nem nevezném sem fasisztának, sem rossz embernek, de hogy egy korlátolt és bigott istenteremtménye, az hétszáz

floborm 2015.05.20. 18:07:20

hát ha az általam ismert fasiszta definícióját nézem, akkor elég szépen passzol rá.

sajnos olyan ő szerintem mint egyes homofóbok: nagyon próbálja takargatni h náci, de csak azért, mert belülről feszíti a vágy.

2015.08.20. 06:56:09

@Konok Péter: Hát ja. Nincsen jobb és rosszabb nacionalizmus. Csak Darth Vader van. Ha te mondod.

De ahogy elnézem, jobb és rosszabb anarchizmus sincs.
www.rednews.hu/index.php/hirek-a-frontrol/684-valosagerzek-es-lehetsegerzek?screen_width=1366

Csak Luke Skywalker van. A Lázadó. Kár, hogy még senki nem döntötte el, hogy néz ki.
Címkék: sovinizmus anarchizmus határon túli magyarok románozás politikailag korrekt nácizás székelyek Románia Erdély Trianon Áder János Csíksomlyó külhoni magyarság Konok Péter Pünkösd Konok Csíksomlyói búcsú Pünkösdi búcsú baloldali bigottság Pünkösdi zarándoklat baloldali paranoia Чертовы ублюдки! Фашистские Fucking fascist motherfuckers!
süti beállítások módosítása