Hirdetés

EXTRA MUROS

Politikai, filozófiai, kulturális abszurdizmus

Facebook

Friss topikok

Égő aggodalom avagy EU-szabványos protokoll jogállami keretek felrúgásának elítéléséhez

2020.07.29. 10:47 | Mologyec bin Kuzar | 2 komment

nourova.jpg

(Fotó: Katholisches.info)

Újsághír:

Nagyon aggasztónak tartom a magyar média helyzetét, de főként azt, ami az Indexszel történik.
(
Věra Jourová, az Európai bizottság alelnöke)

Történik valahol Brüsszelben a nem túl távoli jövőben...

- Halo!

- Zdrasztye! Itt Hunmagyarország európai uniós követsége és hírszerzési csoportfőnöksége. Sto tü hócses?

- Itt von der Leyen magyar titkársága... Kész van, amit kértünk mára?

- Á csókolom a kezeit! Az unió ellenséges keleti tartományaival való tárgyalási protokoll hunmagyar változatára tetszenek gondolni?

- Arra, bár nem az a hivatalos neve. Úgy szól, hogy az EU második sebességes kohéziós térségéhez kapcsolt tagállamainak kötelezettségszegési eljárásaihoz igazodó diplomáciai jelzések politikailag korrekt skálarendszere.

- Dá, a lebaszási jegyzőkönyv. Já znáju. Még csiszoljuk. Nem sikerült mindegyik etaphoz a megfelelő érzelmi árnyalatot megtalálni. Tudja, mióta a magyarról hivatalosan áttértünk a hunmagyarra, túl részletgazdag, túlságosan sokszínű lett anyanyelvünk az önök angolszász szikár szókincséhez képest.

- Uram, mivel mindketten beszéljük bizonyos szinten az önök államnyelvét, legyen az, hogy erősorrendben elsorolom az általunk javasolt kifejezéseket, ön pedig megmondja, milyen hunmagyar szavak passzolnának leginkább hozzá. Rendben?

- Harasó! Nu davajtye, pazsalszta, majo malinkáje szerce!

- Mindegyik javaslatunkhoz hozzá van rendelve egy szituációs példa. Numero 1. Tegyük fel, hogy az önöknek szánt felzárkóztatási támogatás felét italra, focira és teljesen értelmetlen luxusberuházásra költik.

- Tegyük, tü málinkaja gyíkaja kóska!

- Ebben az esetben az uniós ellenőr, ügyész, vagy egyéb, az eljárásban érintett brüsszeli illetékes a hivatalos kommunikációban "erős fejcsóválással" veszi tudomásul. Így rendben volna?

- Nem. Látja, ez teljesen másképp van hunmagyarul. Mai változatban mi ezt úgy mondjuk, hogy "erős rábólintással". Hunmagyarország közvéleménye a fejcsóválást egyetértő mozdulatként használja.

- Rendben. Tehát nem fejcsóválás, hanem rábólintás. Átírtam. No, haladjunk! Numero 2. Tegyük fel, hogy az élet védelmére hivatkozva önöknél megtiltják az abortuszt, viszont cserébe bevezetik a halálbüntetést.

- Tegyük, maja szladkoje mjasza!

- Ebben az esetben a helyes diplomáciai megnyilvánulás, a "szívünk mélységes megdöbbenésével" vesszük tudomásul. Stimmt?

- Lófaszt! Hunmagyarul ennek is pont az ellenkező értelme lenne. Így mondjuk helyesen: "szívünk megrendítő dobbanásával".

- Oké! Numero 3. Egy szép nap betiltják a Pride-ot és a homoszexuálisokat gyógyszanatóriumokba zárják. Erre mondanánk, hogy "megrökönyödéssel vegyes aggodalommal".

- Ez sem jó! Így kell: "örömkönnyekkel vegyes megríkatással". Ugye milyen mennyeien lírai?

- Ha maga mondja... Numero 4. Önök megszegik a keleti diktatúrákkal szembeni uniós embargót, és orosz atomtölteteket telepítenek az országuk területére. Ez kiváltaná belőlünk a "vacogtatóan letaglózó gyászhangulat"-bant.

- Maja daragaja, tü nye málágyec! Erre megfelelő kifejezés a "vidoran letegező díszhangulat".

- Numero 5. Önök több nagyságrendben meghamisítják a gazdasági mérlegadatokat, statisztikai jelentéseket, plusz titokban nagyüzemben hamisítják az eurót. Ekkor ütne be az etikett szerint a "kolosszálisan égbekiáltó jajveszékeléssel".

- Hülyeség! Sokkal testhezállóbb a "kulinárisan egetverő ovációval". Mennyivel szebb így, nemde?

- Numero 6. Önöknél rendeletileg eltörlik a szólásszabadságot, nyíltan cenzúrázzák a sajtót, a vallástalanoknak kötelezővé teszik a sárga mindent látó szem és egyéb szabadkőműves megkülönböztető jel viselését a ruházatukon. Ez esetben az uniós jegyzékben mindezt a "gyehenna forró tüzének halálos sebzésével" vennénk tudomásul.

- Őrültség! Így célszerű áttenni: "gyónás fagyos vizének hálás sodrásával". Mint láthatja, a hunmagyar nyelv svungos költőisége előtt nincs átugorhatatlan akadály.

- Végül numero 7. Igazság szerint ezen a szinten már nem hangulatot kifejező bravúros szóvirágot szúrnánk be, hanem a történések közvetlen minősítésébe csapnánk át.

- Hűha! Já hácsu tyibjá! S mi lenne az, te kis hamis?

- Amennyiben konkrétan önöknél kitörne a forradalom és a nép megdöntené a legitim kormányt.

- Bozsemoj! Puskás Öcsi Szent Rüsztje, ne hagyj el! Várjon, kitalálom: "szívünk megrendítő dobbanásával, vidoran és örömkönnyekkel, ovációval, s hálatelten gondolunk a jó magyar népre, amely elsöpörte az aljas, szennyes, terrorista diktatúrát".

- Ööööö. Közel sem. Terveink szerint a brüsszeli potentátok úgy reagálnának erre, hogy "aljas indulattól vezérelt, felheccelt terrorista csőcselék demokrácia elleni erőszakos lázadása, amelyet a lehető leggyorsabban kell elfojtani a civilizált jogállami normák helyreállításával, mielőtt a szennyes áradat átcsap az EU többi tagállamába". Bizonyára ez is hibáktól hemzseg. Írjuk át arra, amit az előbb mondott?

- Oj, mámocska! Dehogyis. Akár hiszi, akár nem: hibátlan. Kifogástalan. Bámulatos egyezés.

- Biztos?

- Dá, dá! Prikrászna.

- Köszönöm! Minden jót!

- Daszvidányja, maja baginya!

Címkék: országimázs jogállam újbeszél diplomácia sajtószabadság politikai korrektség etikett newspeak szabadságharc protokoll Index Európai Bizottság pávatánc kokik és sallerek Puskás Öcsi Ursula von der Leyen kétsebességes Európa Věra Jourová Hunmagyarország hunmagyar uniós támogatások jogállamisághoz kötése statisztika kozmetikázása harc Brüsszellel Szent Rüszt isteni bal láb

A "Cserdi csoda" egy filmes előképe 1980-ból

2020.07.22. 04:16 | Mologyec bin Kuzar | Szólj hozzá!

bekeido_plakatok.jpg
Nem közvetlenül kapcsolódva a mindenkit foglalkoztató polgármester tragédiájához, hanem annak tágabb társadalmi és történelmi kontextusához...


2020 áprilisában, a koronajárvány miatti nagy leállás közepén került sor az első magyar nagyjátékfilm online bemutatójára. Hajdu Szabolcs filmjének címe plágiumvád miatt mellékfrontot nyitott a kultúrharcban. Akkor az állami Duna tévé ellenlépésként dafke levetítette Vitézy Békeidő c. filmjét.

Az 1980-as film egyébként Cserdihez nagyon hasonló tragikus helyzetről szól, ráadásul helyileg is viszonylag közel, a dél-dunántúli Várong példáján, csak egy másik kor problémavilágán keresztül bemutatva.
Az új mechanizmus megindulásával egyidőben, az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) alapján megkezdődnek a falukörzetesítések, a "fenntarthatatlan" hátrányokkal küzdő "funkció nélküli" aprófalvak kis lépésekben történő felszámolása, a közszolgáltatások és intézmények felülről intézett elvonása.

Vitézy László megtörtént esetet dolgoz fel: a faluja sorsán változtatni akaró tsz-elnök vagabund húzással apróhirdetést ad fel a Szabad Földben sokgyermekes nagycsaládosokat keresve, akiknek munkát és lakást biztosít a szövetkezet. A történetből először dokumentumfilm készült Új telepesek címmel, amelyből állami megrendelésre Szalai Györgyi forgatókönyvéből forgatták le a stílusteremtő dokumentarista művet. A filmben apró szálanként bontakozik ki a problémák széles tárháza, vastagon utalva a romákkal, és egyáltalán a mélyszegénységben élőkkel kapcsolatos konfliktusokra (oktatási hátrányok, higiénés problémák, alkoholizmus, bűnözés). Ebben nagyon élesen körvonalazódik a "muszáj-herkulesi" erős, autokrata szövetkezeti vezető ellentmondásossága, aki kénytelen szembemenni a rákényszerített közigazgatási realitásokkal, felsőséggel, bürokráciával, de ugyanakkor felemészti a saját közösségét szétmarcangoló kenyérharcok, viszályok egyvelege.

Érdekes adalék, hogy Vitézyék - nem hallgatva Nemeskürty (MAFILM) ajánlására - amatőrökkel forgattak, akik lényegében az élethelyzetükkel azonos szerepeket játszottak el. A főszereplő - Czink Béla - civilben szintén tsz-elnök volt, de a vele antagonista viszonyban álló párttitkár szerepére nem találtak senkit, azt színésszel - Fekete Andrással - kellett eljátszatni.
Annak idején az 1980-as pécsi filmfesztivál (amin díszvendégként jelen volt az igazi tsz-elnök) után élénk sajtóvita indult a hitelesség körül, és annak köszönhetően, hogy rövid idő alatt másik két mű is foglalkozott a "végeken küzdő" tsz-elnökökkel (Harcmodor, Korkedvezmény). Galsai Pongrác  csípős hangvételű kritikájában fogalmazza meg, hogy úgy látszik, a jelenkor szocialista népi hősei a tsz-elnökök. A Békeidő nem került moziforgalomba. Bemutatását csupán ún. társadalmi forgalmazás keretében - művelődési házak, kamaratermek klubvetítésein - engedélyezték. Ennek ellenére Mannheimben nagydíjat kapott (ezután a televízió műsorra tűzte), a következő évben pedig Fekete András alakítása elnyerte a Magyar Filmkritikusok Díját.

Fontos megjegyezni, hogy az eredeti Békeidő nem volt explicit ellenzéki mozi - nem is tartották annak. Számos alkalommal sötét diktatúrának állítják be a korszakot, amelynek paternalista stílusa jó pár elemében újra visszaköszön. Arról nem is beszélve, hogy a hatalom mai funkcionáriusai - az "ezek" lényegében "ugyanazok". Felvetődik a kérdés, hogy manapság mennyi esély lenne hasonló film leforgatására? Hangsúlyozom: a leforgatására. Nem csupán a források megszerzésére utalva, amit nyilván nehezen kapna meg hasonló forgatókönyv, s nem is a bemutatás nehézségei miatt (ami meg talán könnyebben menne). Viszont ki merné az elnéptelenedő, nyomorgó települése életét statisztaként eljátszani? Melyik nagygazda, járási kormányhivatalnok, polgármester, aljegyző vállalkozna filmszerep erejéig a rendszer mechanizmusának bemutatására? Legyen akár ellenzéki, akár kormánypárti, akár független. Mielőtt összemérünk korokat, politikai szituációkat, érdemes ezen elgondolkodni. Valószínűleg nem a mai "demokratúra", "hibrid demokrácia", "illiberális többpárti parlamentarizmus" jönne jól ki az összevetésből. Az érett kádárizmus a "demokratizmus" jegyében néha teret engedett a rendszerkritikának, ha az kellő finomsággal, bizonyos íratlan szabályok betartásával, a jóhiszeműség álcájával történt.

Bár a plágiumvád nyilvánvaló félreértés, ám azért említenék az 1980-as és 2020-as Békeidő között egy érdekesen áttűnő motívumot: Mindkét filmben zárásként közutat látunk madártávlatból. Hajdu Szabolcs utolsó jelenetének szereplői autóban ülve körforgalomban köröznek reménytelenül, körbe-karikába. Vitézynél viszont kis bekötőút szalagja tekereg a távolba - mint csapdából kivezető egérút -, melyet a pusztulásra ítélt falu lakói építenek, hogy a hétvégeken könnyebben juthassanak el a szomszéd megye közeli termálfürdőjébe strandolni. Azonban ez az út egyben az öntörvényű tsz-elnök bukásához vezet, mivel építésébe a szokásos hivatali út megkerülésével, illegális szocialista műszakban vágnak bele.

Címkék: plágium válság rendszerkritika deviancia kádárizmus szociális válság hátrányos helyzet mélyszegénység termelőszövetkezet dokumentarizmus új gazdasági mechanizmus Dél-Dunántúl Vitézy László MAFILM elnéptelenedés Nemeskürty István Szalai Györgyi Hajdu Szabolcs Békeidő Fekete András aprófalvak Cserdi Budapesti iskola tsz-elnök falukörzetesítés Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció OTK autokrata vezető Czink Béla

B̶r̶ü̶s̶s̶z̶e̶l̶i Müncheni csúcs 2̶0̶2̶0̶ 1938

2020.07.21. 17:36 | Mologyec bin Kuzar | Szólj hozzá!

Címkék: jogállam 2020 1938 európai értékek Adolf Hitler Orbán Viktor Magyarország EU Európai Unió európai értékközösség Brüsszeli csúcs Müncheni értekezlet jogállami normák

Evolúció

2020.03.23. 13:08 | Mologyec bin Kuzar | Szólj hozzá!

1970
Botrány!
Feketefuvar fejében, ötvenöt helyet ugrott előrébb a csepeli Merkúr-telep egérszürke Trabant 601-es Limousine-ra várók előjegyzési listáján az élelmes tüzépes.

1980
Botrány!
Nevelőotthoni fiatalkorúakból álló galeri pult alatt 40,- Ft-ért árulta a "Fekete Bárányok" néven elhíresült könnyűzenei koncert belépőjegyét a Hajógyári-szigeten.

1990
Botrány!
Az idei központi történelem írásbeli érettségi tételek hamis ígéretével próbált behálózni több bakfist a keresztény konzervatív ifjúsági szervezet választmányi alelnöke.

2000
Botrány!
Nyílt utcán, reklámszatyorban vett át kenőpénzt a képviselő! Mire a hatóságok lecsaphattak volna, lemondott mandátumáról és pártja kizárta tagjai közül. Állítása szerint, a nála talált húszmillió forint tahitin élő idős, mozgáskorlátozott nagybátyjáé, akinek csak be akart a vásárolni a sarki közértben.

2010
Botrány!
Véletlenül előkerült Hagyó Miklós nokiás doboza:15 millió Kubatov-listára bukkantak benne.

2020
Botrány!
Soron kívül kapott invazív gépi lélegeztetést a választókerületi elnök és a polgármester. Az életmentő beavatkozásért aznapra időpontot kapott betegek ezalatt a váróteremben ingyenes tanfolyamon sajátíthatták el prána-jógalégzés fortélyait. Tíz nappal később, a két lábadozó politikus sajtótájékoztatón mondott könnyekig hatott őszinte köszönetet a koronavírus áldozatainak.

Címkék: botrány korrupció jóga prána járvány lélegeztetőgép pandémia koronavírus Covid-19 SARS-CoV-2 Covid invazív lélegeztetés

Impeachment és osztrakiszmosz

2020.01.23. 00:54 | Mologyec bin Kuzar | Szólj hozzá!

- Ó bölcs Kleiszthenész! Bocs a zavarásért. Újabb balhé van az agórán az istenverte demokráciád miatt.

- Mi történt?

- Tudod a sárgaképű Donaldosz Trumpoklész, akit a háta megett csak keltának csúfolnak...

- Ha nem tévedek, ő akadt ki azon, hogy az új törvények szerint túl sok vagyona van az arkhóni hivatalhoz. Diszkriminációt emleget, pedig ez a jogi terminus előttünk ismeretlen.

- Ő az! Nem fogadja el a cserépszavazás eredményét.

- Mi a szösz? Déjà vu kerülget - mondanám erre, ha lenne rá szavam.

- Talán arra gondolsz, amikor pár éve a kőfejtő fia azon sipákolt, hogy nem nyerte meg az osztrakiszmoszt? Azt hitte, princeps-i méltóság jár érte, pedig efféle stallum nincs a poliszunkban. El is zavartuk Dardaniába mindenféle kiszavazási ceremónia nélkül, ahogy az már fejlett demokráciákban illik.

- Dardaniába? A rettenetesen büdös lábú barbárok földjére? Akik annyira undorodnak egymás szagától, hogy képtelenek a társadalmi fejlődés magasabb grádicsára hágni?

- Azt adtuk be neki, hogy ott királlyá választják.

- Szegény ördög! Mi lett vele?

- Király.

- Egy bassza meg esne ki a számon, ha tudnék barbár módra káromkodni. A sárgaképű kelta szintén nyerni akart?

- Nem egészen. Neki összejött.

- Akkor mi a gond?

- Azt állítja, lejárató szándékkal a grammatoszok sokszorosították nevét külön e célra felállított hírügynökségekben.

- Mondtátok neki, hogy nincs még se a xerox, se ofszetnyomtatás?

- Mondtuk, ám hasztalan. Szerinte az egész demokrácia egy nagy összeesküvés.

- Teljesen igaza van. Közöljétek vele, hogy a cserépszavazást hozzá hasonló leleplezők kiszűrésére találtuk ki.

- Űzzük hát el a sárgaképűt a hellén civilizációból?

- Őt azonban ne a Dardanellákhoz, hanem ellenkező irányba, Héraklész oszlopai felé.

- Mi lesz, ha a vad nyugati barbárok belőle is uralkodót faragnak?

- Mossuk majd kezeinket, amikor felfedezzük ezt a szimbolikus gesztust.

Címkék: demokrácia agóra impeachment Orbán Trump Kleiszthenész osztakiszmosz Dardania athéni demokrácia

Néhány lényegtelen apróság

2020.01.22. 23:46 | Mologyec bin Kuzar | Szólj hozzá!

...mostanság közszájon forgó események kapcsán, amelyekre nem látok utalást a sajtóban:

1. A gyöngyöspatai deszegregációs perek közvetlen előzménye egy 2011 tavaszán lefolytatott kisebbségi ombudsmani vizsgálat volt. Tehát a beadott keresetet megalapozó tények nem Soros Györgytől, hanem - horribile dictu! - magától a magyar államtól származtak. Egyébként pedig az állami intézmények minden felelősségi szintjén érvényesülnie kell a jogfolytonosság elvének. Értve ezalatt azt is, ami akár 100 évvel, vagy akár 10-11 évvel azelőtti történésekhez kötődik. Az államadósság sem törlődik automatikusan kormányváltáskor.

2. Aki letöltötte jogerős büntetését, az onnantól nem számít bűnözőnek. Ha valaki a börtönben követ el jogsértést, arra külön szankciókat szabhatnak ki a fogvatartása során. Ebből következik, hogy a büntetés végrehajtása közben vele szemben elkövetett jogsértést szintén szankcionálni kell. Ha ugyanis a rettenetes börtönkörülményekért nem tehető felelőssé az állam, akkor a fegyintézet onnantól kikerül az állam joghatósága alól. Ismerünk történelmi példákat: valami ilyesmik voltak régen a lepratelepek, elmegyógyintézetek, fegyencgyarmatok és koncentrációs táborok.

3. Annak is joga van a minőségi élethez, aki képzetlen és tanulatlan. Nem lehet érv semmiféle igazságtalan bérpolitikára az, hogy szakképzetlen embereket kénytelen a piac jobban megfizetni az értelmiségi közalkalmazottaknál. Ha bizonyos munkavégzés annyira lenézett, hogy arra a létfenntartáshoz szükséges minimumot is sajnálja a társadalom, akkor annak a nyakába kerüljön hóhérkötél egy brutális despota elviselhetetlen elnyomó rendszere formájában, mert az a közösség nem érdemel egyebet: pusztuljon. Ahogy pusztuljon az is, amely származási alapon von el jogokat (1), és amely megfosztja a rabot emberi mivoltától (2). Ezek a dolgok összefüggnek.

Címkék: szegregáció Gyöngyöspata bérharc börtönbiznisz

Zsarolólevélminta (Belső használatra!)

2019.12.21. 05:59 | Mologyec bin Kuzar | 1 komment

A magyar politikus, miután lajtorjáján pártja felsőbb bizalmi posztjára hágott, másnap reggel rövid, személytelen és fantáziátlan levelet kapott, és benne jó néhány, az előző napi bankettről készült fotóval, amelyen totál elázott állapotban pózol politikai közössége legrovottabb múltú és jelenű személyiségeivel.
A fejlécen nem volt feladó, de sejtette ki áll a levél mögött. Ez állt benne:

Kedves harcostársam,
Ne vedd zsarolásnak, de mostantól egy csapatban játszunk.

00. Az érdekedben mondom, hogy a pártérdek mindenek előtt.
01. A párt irányelveit magad számára kötelezőnek fogadod el.
02. A pártot képviseled a választókkal szemben - és nem fordítva.
03. Te diktálsz a sajtónak, nem a sajtó neked.
04. A vitás kérdéseket nekünk tárd fel, aztán majd meglátjuk mit válaszolok.
05. Ha kiderül valami turpisság, akkor köteles vagy megvédeni a pártot.
07. Ha kiderül rólad valami turpisság, akkor vagy megvédünk, vagy egymagad viszed el a balhét.
08. Tudom, hogy az ötös után a hatos jön. Nem agyalsz feleslegesen az okokon: lehet, hogy sosem létezett, de akár az is, hogy tartalma nem tartozik rád.
09. Nincs egyénieskedés. Mielőtt bármiről bármit gondolnál, engedélyt kérsz rá.
10. Nincs idő állandóan azzal foglalkozni, hogy azon agyaljunk, mire gondolj. Alkalmazkodj. Nézd meg, hogy csinálják a többiek.
11. Természetesen mi semmiben sem korlátozunk. Szabad ember vagy. Szabadon döntesz arról, mit szellőztetsz meg a fenti tíz pontból, ahogyan minden egyéb bizalmi ügyről, de akkor mi azt mondjuk, hogy körmönfont szervilizmusból te ötlötted ki az egészet, amit árulóként alá is írtál, hogy beteges talpnyaló féregnek álcázhasd magad.

...............................
itt írd alá

Szeretettel üdvözlünk politikai közösségünk megbecsült tagjaként.
Reméljük, hogy jól fogom érezni veled magam.
Aztán senkinek egy szót se!

 

Címkék: Borkai-ügy zsarolólevél Gréczy-ügy

Mi lesz veled, független online média?

2019.11.25. 19:14 | Mologyec bin Kuzar | 3 komment

merce.jpg

Vészharangot kongat a Szabad Pécs, és a Mérce is vészcsengőt nyomkod, mert nincs pénz. A Mérce irányvonalait eddig meghatározó Jámbor András éppen most jelentette be távozását a híroldal éléről. Pedig nemrég mindkét szerkesztőség "telephelyén" nagy ellenzéki győzelem született önkormányzatilag.

A továbbra is kedvezőtlen médiaszitu, a kivéreztetett független portálok; ugyanakkor az októberi választási fordulat után erőforráshoz jutott rendszerkonform (társ)hatalmi pozícióba került ellenzéki politikai tömb közötti reláció kellemetlen kényszerlépések elé állíthatja az előbbieket. Egyiknek pénze van, de médiája nincs, a másik meg médiaszerűség, csak éppen forrása nincs hozzá. Ugye nem kell merész fantáziálás a lehetséges lépések megjósolásához?

Nem tudom, kinek mennyire tűnt fel, de a választási hadjáratban egyértelmű jelei voltak, hogy az ellenzék is elsajátította a legmocskosabb kampánymódszerek csínját-bínját. És itt nem az ismeretlen forrásokból származó leleplezésekre gondolok, mert azok mögött voltak tények (videók és hanganyagok), hanem azokra a pártpropaganda-oldalakra (Nyugati Fény, Hír Hugó, stb.), amelyek egyértelmű politikai megrendelésre gyártottak e-pamfleteket például Baranyi Krisztina ellen, amikor az egyesült ellenzék nem az ő indulását támogatta. De itt meg lehet említeni azokat a név nélkül jegyzett Facebook-oldalakat is, melyek csupán a választási hadjárat néhány hetében éltek, és sároztak be vélt vagy valós ellenfeleket a megrendelők rövidtávú érdekei szerint,  nem minden oldalt megszólaltatva és főleg nem körültekintően - sine ira et studio - felderítve az ügyek hátterét. Csupán a futószalagszerűen pörgetett megszégyenítőgyári segédmunka volt a céljuk, nem a tisztánlátás elősegítése, ami kicsit több és felelősebb utánajárást igényelt volna.

Mindezek a folyamatok szinergikusan erősítik fel egymást, amelynek végén a független portálok az új önkormányzati erők hiányzó médiafelületévé degradálódhatnak. Ám ha esetleg nem adják fel integritásukat, akkor könnyen a NER és ellenzékének kereszttüzébe kerülhetnek. Jelzésértékű volt, ahogy az új zuglói polgármester a kerületi szmsz-t módosító indítványát nyilvánosságra hozó Átlátszót csípőből rágalmazással vádolta meg, s bár azt mégis visszavonta, de a néhány nappal későbbi parkolási szerződést kritizáló sajtóvisszhangnak már semmilyen következménye nem lett.

Emlékezzünk a két évvel ezelőtt, HírTV-ből kirúgott Kálmán Olgával készített interjúra, amelyben minden gond nélkül vallotta meg, számára alapvetés volt, hogy soha semmikor nem feszegette annak a tulajdonosi körnek a viszonyait, ahonnan pozíciót és fizetést kapott. Fel kéne hát hagyni azzal a naiv szemlélettel, hogy a tulajdonos a médiának csupán egy ártatlan, laikus piaci "láthatatlan keze", aki sosem befolyásolja a mindennapi munkát. Szembe kellene nézni azzal az egyszerű ténnyel, hogy a tulaj személye, színe-szaga, háttere az ELSŐ, és nem az utolsó szempont a függetlenség és szavahihetőség szempontjából.

Intencióul íme egy részlet a már említett K.O.-interjúból (Index, 2017.02.22):

Ha valaki elvállal egy melót egy önkormányzati lapnál, nyilván nem azzal nyit, hogy vezércikkben teregeti ki a polgármester szennyesét. Lehet, csak akkor nem kell ott dolgozni. Vannak bizonyos elvek, szabályok, amiket be kellett tartani. Nekem nem esett le a karikagyűrű az ujjamról, hogy nem közvetítettünk élőben a Pride-ról.

...És ez az ember nemrég jelölt volt a főpolgármesteri címre. Khm...

Címkék: Pécs Facebook Budapest Index Zugló Önkormányzati választás Kálmán Olga Mérce Hír TV Jámbor András Baranyi Krisztina Nyugati Fény Demokratikus ellenzék Szabad Pécs Hír Hugó Független média Egyesült ellenzék

A vegánok lesznek Orbán legújabb ellenségei?

2019.07.21. 10:19 | A Román | Szólj hozzá!


ich_bin_veganer.png


A Soros/Brüsszel/migráns/liberális/hajléktalan/CEU/meleg/akadémikus stb. gyűlölet- és hecckampányok már az ürömi kocsmában is vicc tárgyai, ezért a baráti körben megpróbáljuk egy fogadás keretében megjósolni a Pártunk és Államunk következő gyűlöletcélpontját. Én az üveggömböt fürkészve a következőt láttam:


Németh Szilárd videó (pacalt főz mangalicazsírban): Argh, argh, én bizony nem nőttem volna ilyen szép darab emberré legelészve (nevet, a térdét csapkodja).

A Századvég kutatása szerint az abortuszt végző nőgyógyászok 78%-a vegán.

A Magyar idők és a Statisztikai Hivatal szerint a veganizmus miatt csökken a magyar húsfogyasztás és a reálbér.

Pesti Srácok: A Prájdon EU-zászlós, seggriszáló vegán liberálisok provokálják a magyarokat!

Origo: Árpád vezér húsevő volt! Horthy Miklós is! Sőt Orbán Viktor is! Nade ki vegán?!!!! Hitler vegán volt! Sztálin is! Soros is, Brüsszel is! Védjūk meg Magyarországot, a Pacalt és az Identitást a liberális szélsőségesektől!

888: Erő! 888 és Erő! ERŐ=HÚS! Kérődzenek a libsi migránssimogató kertitörpék! Viktorjugend! Például harcostársunk Goebbels, bocs, G. Fodor Gábor derék húsevő magyar! MAGYAR FÉRFI! Orbán Viktor is gyakran megsimogatja! Lefut 3 maratont, 200 kilót lök mellből és a vegánlibsi nők ezrei ostromolják, persze eredménytelenül, mert sohasem mocskolná be magát ilyen untermädchenekkel!

Bayer Zsolt: Milyen klímakatasztrófa?!!!!! Kurvaanyátok!!! Vegánnak lenni egyértelműen magyarellenes támadás. A körúton belül tenyésző vegánok nem esznek húst, ezzel előre megfontolt szándékkal éhhalálba kergetnék a derék vidéki parasztmagyarokat. Azért, mert azok magyarok!!!! Ráadásul ezek az ún. vegánok a sok zöldségevéstől elbuzulosodnak! A nők meg elférfiasodnak meg feministásodnak. Kihívom az összes veganlibsit ökölharcra, EGYSZERRE! Gyertek egy 005-õs fidesztagkönyves igazmagyar ellen, kigyóvállúak! Kurvaanyátok, pfúj, pfúj, HUKK!

A Magyar Tudományos Akadémia közleménye:  
Ahogyan azt Akadémiánk elnöke, Bayer Zsolt kifejtette, a jó édes kurva anyját az összes vegánbuzi libsinek! Ráadásul a húsmentes étkezés felborítja a vegánok ösztrogén és tesztoszteron szintjét, liberalizmusra és homoszekszualitásra hajlamosít.

Pataki Attila (Edda): A veganságot a rosszakaratú földönkívüliek terjesztik, akik magyar rocksztárokat szondáznak análisan!!!!


Schobert Norbi: Az Update szénhidrátmentes termékeink a vegánság és a migránsok ellen is megvédenek.


Semjén Zsolt: Egyértelműen keresztény és magyarellenes támadás, egyenest Brüsszelből. Szejtán=Sátán, ezt minden művelt keresztény hazafi tudja. Sorossátánnak nem sikerült a migránsördögeivel elfoglalnia Magyarországot, ezért most a vegánok révén próbálkozik. Például Jézus evett halat. Én is rendszeresen vadászok, pedig meg sem tudom enni az általam elejtett vadakat.


Vadhajtások: Elmentünk néhány kopasz hazafival és néhány önvédelmi bézbólütővel egy ilyen veganbuzi étterembe, oszt csülköt kértünk. Mikor nem akartak adni, akkor elővettük a bézbólütőt nejlónzacskóból a magunkkal hozottat és jóizűen elfogyasztottuk a helyszínen. Gyűlölködő tekintetekkel nézett minket a személyzet és a vendégek is! mert Magyarországon Magyarul merünk étkezni,


Németh Sándor (Hit Gyülekezete,): A muzulmán, honfoglaló migránsok nem eszik a disznóhúst, pedig jómódù egyházunknak érdekeltségei vannak a magyarországi sertéstenyésztésben. Tehát a vegánok muzulmánok.


Kis-Rigó László, szegedi püspök: Ahogyan azt Orbán Viktor, az új Hunyadi János mondotta, meg kell őriznünk magyar és keresztény identitásunkat, ami a pacal és a foci. Esznek a migránsok pacalt? Nem. És a vegánok? Nem. A vegánság idegen a magyar keresztény lélektől, a Hanyatló, Liberális Nyugat találmánya, akárcsak a pedofília. Most, hogy eszembe jutott, el kell szaladnom megnézni az Orbán Viktorról elnevezett egyházi stadionunkban focizó keresztény  kisfiúkat, nehogy egy migránsvegán pedofil papi álruhában zaklassa őket.


Katolikus Püspöki Kar: Isten elküldte nekünk Orbán Viktort, kárpótlásként Trianonért. Orbán magyar. Jézus magyar. Kérdés? És akkor mondjunk el egy imát közösségünk bőkezű támogatójáért, az új államalapítóért, Orbán Viktorért. Ámen.


Végül Orbán Viktor is beszáll: Brüsszel és Soros kívülről támadja Magyarországot, de a belső ellenség sem pihen. Hiába kergettük el az állandóan akadékoskodó akadémikus tojásfejeket Magyarországról! Megvédjük a magyar mezőgazdaságot, megvédjük a magyar hagyományokat, megvédjük a vidéki keresztény magyar embereket, megvédjük az illiberális keresztény demokráciát, megvédjük Magyarországot!


Híradó 1, 2, 3, 4, TV2, Origo, összes vidéki újság, stb: Meddig tűrjük a vegánok országpusztító randalírozását?!!!


STB, STB, STB...

xxx_orban_viktor_ellensegei.gif

Címkék: meleg pride liberális soros abszurd soros györgy schobert norbi bayer zsolt homoszexuális migráció hatred uszítás vegán gyűlöletkampány hecckampány 888 g. fodor gábor migráns Fidesz Orbán Viktor Semjén Zsolt Magyarország Magyar Brüsszel Trianon Horthy Miklós Magyar Tudományos Akadémia Századvég vegánok vegánizmus vadhajtások Kis-Rigó László Origó vegánság bede zsolt anti-vegan németh Sándor magyar Idők Jézus magyar magyar jézus

Engedjünk a 48-ból!

2019.03.17. 14:26 | mologyec | 1 komment

 

Ezernyi torokból harsant fel a jól ismert forradalmi hármas jeszó:
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség!

És akkor Petőfi kibontá a születő nemzet trikolorát. Rája peniglen oda vala pingálva egymás alá díszesen kicsipkézett tulipántos falvédőkről ismert ákombákom lóbetűkkel, hogy

Illiberálizmus, Egoizmus, Autokrácia!

A tömeg elcsitult. Töprengősen nézett szent március ifjaira, mint megtévesztett borjú az átfestett újkapura.
- Eridj anyádba, Sándor! - horkant fel a mellette álló Vasvári. - Az új kor hajnalán vajúdó honnak oly' becses perceit is elbaszod az ostoba vicceiddel? 
Borús arccal meglengeté a keze ügyében eső másik lobogót. Azon aranyló gótikus kacskaringókkal ezen szavak vakíták el a nép álmatag szemeit:

Nemzetállam, Kereszténység, Rezsicsökkentés!

Irinyi ezt látva mérgesen köpé ki a szájából kilógó gyufaszálat. A helyzetet mentendő, megragadott egy harmadik zászlót. Rosszat sejtve lassan kigöngyölé, hogy azon meg kajla barna Bodoni antikvával a következő álljon:

Isten, Haza, Család!

- Mi a szahar történik itt? - tevé fel végre a jogos kérdést Jókai. Próbaképp' kibontotta a negyediket. Nem csalóda. Megbabonázva nézte a ráhímzett megbuggyant jelszavakat:

Posztfaktualitás, Fake News, Kulturkampf!

E ponton a frissen szabadult Táncsics agyába' lidércfény gyullada. 
- Hagyjátok a toszba az egészet, kamerádok! Ezekkel a hamis zászlókkal a jövő izent. Ők varrták fel a nekik majdan fontos princípiumokat. Az utókor meghekkelt minket. Fogjátok bé magatokat a hintó elejibe és vigyetek szépen vissza a karcerba.

Címkék: forradalom március 15 1848 trikolor Petőfi Táncsics

Habony Árpád titkos üzenete az ellenzéki előjelöltekhez

2019.01.26. 19:48 | mologyec | Szólj hozzá!

Kedves Karácsony Gergely, drága Horváth Csaba, 

Fájdalommal látom, hogy kezd érdektelenségbe fulladni a köztetek zajló belső versengés. Ez nekünk sem jó, mert nem köt le elég sajtófigyelmet. Még a végén kiábrándulnak a demokraták a frissen szerzett amerikai típusú kompetitív technikából. Nagy veszteség lenne. Nekünk megtiszteltetés legyűrni egy ultramodern, divatosan öltözött, korszerűen felszerelt baloldalt.

Tudjátok mivel lehetne az előválasztást tétmérkőzéssé tenni? 
- Természetesen, az előválasztással.

Annak van több esélye, aki bedobja azt a trükköt, hogy ő személy szerint nem támogatná a második fordulót, azaz a politikai kaszton kívüli populista trollokkal való mégmérettetést.

Tengernyi praktikus érv szól mellette. Nyárelőn ki a fenét fog érdekelni az előkampány? Belefásulnak. Ötvenezer voksolót előkeríteni a júniusi kánikulában? Eh. Ráadásul addig az egyesült baloldal jelöltje ellenfélként kell tekintsen az egész ellenzéket krónikusan fikázó Puzsérra. És ha ő nyer? Nos akkor ott lenne a rövidke uborkaszezon annak elhitetésére, hogy ő a szövetségesetek. Nem fog ez menni, kompanyerók. Ehhez a hektikához túl megfontolt és konzervatív a szavazói tömegetek. Ismerjétek el, hogy a kétfordulós menetrend eleve a probléma elnapolásáról szólt, hogy addig is meg legyen mentve az arcotok a partvonalon kívülről jövő éles populista támadástól.

Kis időt nyerve most még igazi ellenség nélkül lehet egymást gyámolítva lejátszani egy edzőmeccset, mintha a politika amolyan kedélyes kávéházi kvaterka lenne, amelyben az obskúr ellenséges tömeg legfeljebb csak a kirakatüvegen át gyönyörködhet. A politika a politikusoké és az ő rajongóiké. Előbbiek lehetnének kicsit kevesebben, utóbbiak kicsit többen, de ez lényegtelen. Hogy is fogalmazott Horváth Csaba az első vitában? Szerinte a svéd modell szerint csak azok lesznek hajléktalanok, akik "valamilyen magatartásbeli problémával rendelkeznek". Ők kötelesek igénybe venni a menedékszállást, a többiek kaphatnak esetleg szociális lakást, lakbértámogatást, stb. Mennyire igaza van! Azokat kell tömegszállásra terelni, akik alkalmatlanok más emberekkel való együttélésre. Ez a magyar politikai rendszer lényege: mindenkit belekényszeríteni lehetőleg olyan körülmények közé, amely neki a legkényelmetlenebb.

Ugyanaz a célunk! Igazatok van, bajtársak!

Biztos jönnek páran azzal, hogy a cselfogással élve felborulna az előzetesen kialkudott forgatókönyv. Isten neki! Sebaj! A választóitok többsége imádná a partit: őket hátulrul igazándiból Puzsér polarizálja, nem Ti. Az ő kezében van a gyeplő. Ne hagyjátok ezt! Vegyétek át az irányítást. A ti sorsotok a tét! Ő semmit sem kockáztat: legfeljebb visszamegy a bulvármédiába tovább mocskolódni.

Tudjátok jól, hogy az ellenzéki politika eddig is az előzetes alkuk felmondásáról és az ebből nyerhető taktikai előnyök kiaknázásáról szólt. Legyetek rosszak!

Győzzön a fifikásabb! Hajrá gecibb!

Címkék: Demokrácia Puzsér Róbert Horváth Csaba Karácsony Gergely Habony Árpád Előválasztás

A Gruevszki-ügy jelentősége 4 pontban (Kis esti törökgáborelemez)

2018.11.18. 21:39 | mologyec | 53 komment

Ahogy lassan kiderülnek a szökés részletei, abból kitűnik, hogy a magyar külügy szervezett akciójáról volt szó. Lehetséges, hogy Gruevszki a saját feje után vakon vágott bele (bár nem tenném le rá a nagyesküt), viszont a magyar külképviseletek gyorsreagálású logisztikai apparátusának hathatós segítsége nélkül hamar feltartóztatták volna valamelyik határellenőrzési pontnál. Emberünk amint biztonságosan landolt magyar területen, nem teketóriázott, hanem számolva a nemzetközi jog megsértéséből fakadó következményekkel, mégis fontosnak tartotta nyilvánosságra hozni botrányos lépését. Kormányunk a tőle szokatlan visszafogottsággal okádja alternatív tényeit, most valahogy nem tűnik túlságosan aktívnak, mintha azóta sem lenne világos direktívája az üggyel kapcsolatban. Hírzárlatot rendeltek el, sündisznóállásba vonulva várják, vajon mit reagál a külvilág.

Nem árt az óvatosság, hiszen Orbán megint szintet lépett: most először avatkozott be közvetlenül idegen ország belügyeibe, de olyan alaposan, hogy a nemzetközi jog is sérüljön. Megmutatta, hogy a saját rendszebályait, törvényes jogalkalmazás eszközeit is egy pillanat alatt felfüggeszti, ha úgy kívánják az érdekei. Lássuk, melyek lehettek ill. lehetnek azok a szempontok, melyek miatt minden szabályt felrúgtak?

1. Gruevszki valamiért nem mehetett börtönbe. Pedig nagyon csekély büntetés várt rá, habár igaz, még több eljárás volt előőkészületben ellene. Politikai karrierje mindenképpen véget ért volna, hacsak... Hacsak nem tud kibújni a várható nyomozási procedúra elől, és tár fel ellenkező tartalmú, magát tisztázó, ellenfeleit pedig befeketítő bizonyítékokat. Hol is lehet erre a legalkalmasabb hely, mint egy ártatlanságában érdekelt társtettes kolléga vezette országban, ahol rendelkezésére áll a teljes állami adminisztráció. A magyarországi szakapparátus most dolgozza ki Gruevszki fedősztoriját. Sokkal körültekintőbbnek kell most lenni a Hunyadiról szóló történelmi film forgatókönyvénél, ahol a lóbab helyett véletlenül amerikai chilis konzervet bontanak ki a várvédő pattantyúsok; az ostromsáncok mögött a janicsárok Gül baba vezetésével Molotov-koktélokat gyártanak, mialatt az áruló zsidó Fortunatus Imre ügynökei térképeket osztanak ki közöttük a magyar védvonalak gyenge pontjairól; a gonosz Cilleiek pedig arról lesznek felismerhetők, hogy mindegyikük arany Rolexet hord, és egymás közt seftelnek a szegedi istállóbérletekkel.

Gruevszki fiktív történetére hivatkozva új biztonsági rendszabályok jöhetnek. A pesszimista szcenárió az, hogy az első Gruevszkit stikában lefilmező paparazzi után betiltják a politikusokról engedély nélkül készült anyagokat. Láttuk, milyen önérzetesen reagáltak arra is, amikor Demeter Márta úgynevezett nemzetbiztosági titkokat pletykált ki a parlamentben. Nos, minden Gruevszkivel kapcsolatos értesülés simán veszélyeztetheti az állambiztonságot. Miért ne? Hogyan győződhetünk meg arról, hogy semmiféle veszélyes adat Gruevszkiről nem került illetéktelen kezekbe? Házkutatással. Mondjuk az Átlátszónál, Direkt 36-nál, esetleg Indexnél, 444-nél. Gruevszki átokhozó fantomként járja majd az országot, s ahol elkattintanak róla egy képet, annak csúnya pracliján kattan a bilincs. Optimistább paranoid változatban, maga Gruevszki kezdene a saját száján előadni egy többrészes mesesorozatot (Bayer Zsolt magyar szinkronhangjával), hogyan üldözték őt Magyarországra, és üldözik azóta is. Aztán Szily László a 444-en megírná mindennek a szatirikus változatát, szokásához híven nem hagyva ki egyetlen személyeskedő magas labdát sem, mire a macedón beperelné. Azután ezekkel a személyiségjogi pörökkel jól el is lehetne látni az ellenzéki sajtót csámcsognivalóval. (Még lenne pár ötletem, de nem szívesen írom meg ingyér.)

2. A bukott macedón kormányfő értékes túsznak is kiváló. Az ókori Rómában mindig voltak kéznél arméniai vagy pártus hercegek, akik egyfelől biztosították a két ország közötti békét, másfelől rezerv rivális politikai tényezőkként trónviszály kiprovokálásával uralomra lehetett őket segíteni, ha odaát Rómával ellenséges erők kaparintották meg a hatalmat. Gruevszki szépen kivárhatja itt, amíg az elég labilis politikai viszonyok hazájában esetleg kibillentik pozíciójából a most kormányzó baloldalt. Saját pártját innen tudja irányítani mondjuk a Habony-féle sajtóérdekeltségek és a magyar pénzen fenntartott operatív ügynökhálózata révén. Macedón barátaink miattunk belefoghatnak a "Stop Gruevszki!" propagandaőrületbe.

3. Az ügynek természetesen van hatása a magyarországi belviszonyokra is. Mi tagadás, elég randa hatások. Mindannyian olyan országban élünk, amely aktívan közreműködött egy köztörvényes bűnöző szökésében. A jogbiztonságba vetett közbizalom látványos csapást szenvedett el. Amennyiben Orbán a menedékjogot is megadja, vehetjük azt az illegitim helyzet ratifikálásának. A parlamenti ellenzék a Fidesszel együtt még kényesebb helyzetbe kerül, mert kénytelen megalázkodni a törvényhozás egészét semmibe vevő végrehajtó hatalomnak. Érvényes nemzetközi jogi normák együtt lettek lábbal tiporva a kormány saját maga szája íze szerint alkotott normatív szövegeivel. A jogállami kereteket széttaposó intézkedések sorában ennek az ügynek a súlya minden törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet tekintélyét alá fogja ásni. Az ügy nyilvánvalóan precedenst teremt további törvénybe ütköző rendkívüli intézkedések meghozatalához. A bűnpártolással kapcsolatos kétértelmű nyilatkozatok, a titkolózás, a tények őszinte feltárásának hiánya de facto úgy vehető, mintha a kormány titokban felfüggesztette volna saját alkotmányos rendjét. Eddig is megfigyelhető volt egyfajta kettős, a színfalak mögötti és az azt elfedő kommunikációs kirakati kormányzási modell. Gruevszki szökésének alig leplezhető elősegítésével a kettő közötti válaszfal ledőlt. Megpróbálhatja az Orbán-adminisztráció a feladatra specializálódott minisztériumok és kabinetirodák sorával a paravánt újratákolni, de miután lehullt a "Máya fátyla", nehezen fog a közönség hinni a látszatnak. Ne felejtsük el, hogy Gruevszki egyelőre itt van és jelenléte folyamatosan forrón tartja a kínos inszinuációt, míg a "baltás" elhagyta az országot, így aztán a nyoma lassan kihült.

4. Végül az esetből világosan látjuk Orbán saját hatalmának korlátairól alkotott képzeteit. A jövőre nézve érdemes ezekkel is tisztában lenni, csak hogy ne érjen minket meglepetés. Biztosak lehetünk benne, hogy bukásának első jelére semmiféle törvénytelen eszköztől nem fog visszariadni. Talán emlékszünk a tavaszi választások bizonytalan néhány órájára, amikor a elektronikus adatfeldolgozó rendszer rejtélyesen leállt, majd hírek kezdtek szállíngózni az Országházat és a választási központi irodát körülfonó rendőrkordonról. Semmi sem indokolta az előkészületet, hiszen egyik helyszín előtt sem volt tüntető tömeg. Gruevszkiről meg az a hír járja, hogy meghamisította a választói névjegyzéket. Idehaza a magyar ellenzék - győzelme után - elszámoltatással és felelősségre vonással fenyegette Orbánt. Most Gruevszkin egykori ellenzéke végre is kívánta mindezt hajtani. Annyi bizonyos, hogy nem egy páncélautó volt nála az igazi tét. Teljes képtelenség azt hinni, hogy ezeknél az embereknél valós opció a vereségbe való belenyugvás. Hiába akart Orbánnak megbocsátani előre Karácsony Gergely. Megbocsátani csak annak lehet, aki bocsánatot kér. Az ő szótárukban ez a gyengeség és meghunyászkodás jele. Márpedig száz és százmilliárdos vagyon mellett gyengének lenni elviselhetetlen luxus. Pontosabban, ilyen nincs. Képtelenség.

Címkék: Fidesz Orbán Viktor Demokrácia Szily László Karácsony Gergely Botrány Átlátszó Szökés Jogállam Gruevszki Észak-Macedónia Házkutatás Máya fátyla

"Semjén Zsolt" migránsmentes keresztény swingerklub

2018.07.23. 11:30 | A Román | Szólj hozzá!

Vérnyugger Hazafias Bácsi: - Mégis, hogyan képzeli ezt?
Hennás Hát: - öööö… Mivan?
VHB: - Hogy merészeli?
HH: - öööö… de mit?
VHB: - Ezt az aljas libsi keresztényellenes támadást, maga migránssimogató sorosbérenc!!!! Ami a maga hátán van!
HH: - Mi a maga baja a hátammal? Nem tetszik a Nagymagyarországgal keretezett kardos Szent Turul?
VHB: - Mit hord maga itt összevissza? Nem turul van a maga hátán, hanem sorosprovokáció!
HH: - (részvéttel) Vak a bácsi?!!! Igenis Turul van a hátamon, és Nagymagyarország, melynek három tenger mossa a határait: a Balti, a Fekete meg az Atlanti!
VHB: - Miket hadovál itt maga össze? Az atlanti nem tenger, hanem óceán, maga zsugoragyú zsidóbérenc!!!! Azonnal takarja le valamivel a hátán levő provokációt!
HH: - (öntudatosan) Ez itt Magyarország és Magyarország a Magyaroké! Vegye tudomásul, hogy annyi turult festetek a hátamra, amennyire pénzem van! Mindjárt visszamegyek a Művészhez és festetek a hátamra még kettőt, sőt a mellkasomra is hármat!!!! Éljen Magyarország, éljen a Turul!
VHB: - Maga bibsi metélt ökör, a hátára nem turult festettek, hanem azt, hogy Semjén Zsolt migránsmentes keresztény swingerklub!!!!
HH: - (érdeklődve) Mi az a swingerklub?
VHB: (feladja és szitkozódva elbaktat)

37698127_10213653067975042_3838602122874585088_n.jpg

37739151_10213652831729136_1837780990873829376_n.jpg

Címkék: keresztény Semjén Zsolt Swingerklub Semjén Zsolt swingerklub migránsmentes migránsmentes swingerklub keresztény swingerklub

Gyásznovella a magyar ellenzék emlékére

2018.07.14. 13:59 | mologyec | Szólj hozzá!

(Sławomir Mrożek modorában)

Messze a külvilág zajától csendben üldögéltünk négyen: az elnök, a kakas, a róka, és én. Pontosabban az elnök többnyire külön szobában gubbasztott egy "elnök" táblával ékesített párnás ajtó mögött, míg mi hárman az ajtó előterében. A külvilág általában azt a következtetést szokta levonni, hogy az elnöknek jobb dolga van a mineknél, mi meg igyekszünk elkerülni a hamis látszatot. Mindebből fakadt némi sajátos rejtett identitásunk, ami ellensúlyozta a csendben üldögélés unalmát. A külvillág idegenül és ellenségesen nézett számkivetettségünkre, ezért kerültünk vele minden kapcsolatot: arra ott volt az elnök szobájában egy telefon, azon rendelt néha pizzát. Mondhatni, semmi sem külnböztetett meg minket egymástól: nem szívesen cseréltünk volna az elnökkel, és az elnök sem szívesen cserélt volna velünk. Leginkább mégis az volt bennünk közös, hogy egyikünk sem cserélt volna a külvilággal. Állítása szerint, még a róka sem, habár a rókánál sose lehet tudni...

Egyik nap, mint rendesen, csendben üldögéltünk, amikor szobájából kilépve ránkripakodott az elnök. 
- Hajnalban négyszer megcsörrent a telefon! Mire felvettem, letették a kagylót.
- Biztos megint a rókát keresték - kajánkodott a kakas. 
- Engem? Miért pont engem? - hebegte a róka. 
- Bizonyára a külvilági rókák rossz szemmel nézik, hogy együtt üldögélsz egy kakassal! 
- Igaz ez? - kérdezte az elnök, s a rókára nézett. 
- Én nem beszéltem velük! - védekezett a róka.
- Akkor honnan tudhatták? Rókákra vall sunyin lerakni a kagylót!
- Szerintem a kakaskukorékolást hallhatták meg. Ez itt korán reggel elkukorékolja magát! - ment át támadásba a róka.
- Nem is szoktam kukorékolni! - próbálkozott a kakas, hangjában bizonytalan remegéssel.
- Ebből elég! - zárta le a vitát az elnök. Feldúltan körbejáratta a tekintetét, végül megakadt rajtam: - Te! Te mit mondasz?
- Talán menjünk ki és kérdezzük meg - mondtam némi töprengés után.
- Minek? - kérdezte a róka. - Nekik jobban hiszel? Miért mondanának igazat?

Az elnök osztotta a róka aggályait. Mélyen elgondolkodott, vajon ebben a súlyos helyzetben mivel kerülhetnénk el a hamis látszatot, és bölcs döntést hozott. Ezentúl óránként kell felváltva a rókának azt kiabálnia: "itt nincs kakas!"; majd a kakasnak kikurékolnia, hogy "Itt nincs róka!".

- Végre szabadon kukorékolhatok! - örvendezett a kakas.
- Lőttek a csendben üldögélésnek! - bosszankodott a róka.
- És én? - kérdeztem. - Nekem nem kéne azt kiabálnom, hogy itt nincs elnök?
- Te inkább jobb ha hallgatsz! - hurrogtak le mérgesen.

Címkék: politika konformizmus identitás demokrácia kakas abszurd róka ellenzék elnök külvilág Magyarország Mrożek

Kik voltak a nagyobb gecik: a pártok vagy a civilek?

2018.04.13. 09:21 | mologyec | 115 komment

 A kettészakadt társadalom jómódúbb felének tudatában megszületett a Soros-ügynök és idegen kultúrájú betelepülő legfrisebb ellenpéldánya: a vidéki szegény-magyarországi félanalfabéta, agymosott fasiszta falusi, aki nem tiszteli a kultúránkat, képtelen domesztikálódni liberális demokrácia törvényeihez, miközben nemzetgazdasági kolonc, hiszen versenyhátráltató mihaszna közmunkából él. Forgács József az Atv-n, Vajda Mihály a Magyar Narancsban zavartalanul fújja tovább a régi nótát a faragatlan népről, akit lehetetlenség kilemelni önnön nyomorúságából. A kopottas elitista vezérsztereotípiák nemhogy darabokra törnének, hanem további patinát nyertek a bukástól. 

Mentálisan romokban hever a fél ország. A narancssárgában tobzódó megyék sokkolóan mutattak rá, hogy mennyire hamisak voltak a döntően fővárosban élő értelmiségiek választási elvárásai, és benne saját pozíciójának helyzetértékelése. Rá kellett döbbeniük, hogy Budapest zárvány, ellenzéki rezervátum, önmagáról értekező körbezárt közéleti buborék.

Sorra jönnek a helyzetértékelések, levonható tanulságok. Felelősség kérdésében érdekes nyilatkozatok születtek a pártok házatáján. Nyilván megy tovább az egymásra mutogatás, ámde Molnár Gyula ezen felül a politikusok munkáját összezavaró civileket is megnevezte. Szerinte a Közös Ország Mozgalom (KOM) generálta a pártok közötti feszültséget. Az MSZP megújulási körforgásában önmagát 360 fokban - ki tudja hányadszor - megkerülve megint visszatért kiindulópontjára, mikor a régi beidegződéseket reformista retorikával elfedő hamis látszat eloszlásáért másokat hibáztat.

A valóság az, hogy Gulyásék nem zavarták össze a pártokat, hanem kiszolgálták őket. "A többség ereje" néven fórumokat szerveztek, valamint a visszalépések mérlegeléséhez tálcán kínáltak fontos vk.-i felméréseket. Ellenben a KOM-ot és a közvéleményt sikeresen átverték a pártok az őszi Agórán, amikor megállapodtak egy közös választási reformjavaslatban. Ebben közvetve elismerték, hogy az ellenzék óriási hibát követne el, ha a nyerés valós reményében a szokványos demokratikus versenyeknél érvényesülő taktikákat dolgozna ki. Partikuláris érdekeiket feláldozva, bátran szembe kellett volna menniük a rendszer diktálta logikával. A kockázat semmivel sem volt kevesebb, ha "default verzióban" minden egyeztetés nélkül külön indulnak, vagy ha - Róna Péter tavaly augusztusi javaslata szerint - közös választási pártban átmeneti fúzióra lépnek egymással (előnyök: koordinált indulás, közös lista, 5%-os küszöb, sokkal átláthatóbb szavazólap, egymást erősítő kampány, erőforrások szinergiája). A kormányzat csúcsra járatott közös Soros-listáról beszélő propagandája az utóbbi verzióra volt bekészítve. Ők pedig engedtek a lélektani nyomásnak, és nem mertek túllépni az árnyékaikon. Kényszerhelyzetben voltak, mégis képtelenek voltak a helyzetük józan felmérésére, hogy azok alapján hozzák meg a szükséges fájdalmas döntéseket. Amit a koordináció és chicken-game gyatra hatásfokú hibrid hajtásával külön-külön nyertek, azt egy az egyben elvesztették a végelszámolásnál. A döntés fájdalmát áthárították a szavazóikra, belekényszerítve mindenkit a taktikai szavazás csapdájába.

Miért csapda? Mert elidegenítette a választókat saját érdekeitől, és egy technokrata modell gépi kiszolgálóivá degradált majdnem másfélmillió embert. Az egyéni képviselők második pártlistás delegátusok lettek, akik között nem az egyéni kvalitásaik, hanem a mögöttük álló pártok helyi erősorrendje döntött. A végén a programok helyett, az ellentmondó felmérések eredményeinek értelmezése dominálta le a jelöltek érvelését. Lementek mosóporba és egymásra licitálva beszéltek mögöttük álló fogyasztói tömegekről, akiknek minősége statisztikai jelzőszámmá, elvárásaik preferenciaskálákká csupaszodott. A politikai meggyőzés eszköze a népszerűségi grafikon lett. Gulyás Márton, Lukácsi Katalin és a konzervatív V18-as celebek a maradék ellenzéki médiaháttér kakofóniájában egy nagy közös túlélőkalandra hívtak, külön tabellán versenyeztetve a részben pártbefolyás alatt álló kutatói kört, míg egy másikon a jelöltek saját esélyüket latolgató tehetségkutatókon körmérkőztek a piackutatási adatok furmányos kimagyarázásában.

A show grandiózus érvelési hurokba került: a feedback lett a legfőbb kampányüzenet. Módszerük morálisan is erősen kétséges volt, mert a legkiszolgáltatottabb rétegeket, pl. a cigányságot ez a taktika arra igyekezett rábeszélni, hogy a korábban romabűnözést hangoztató, éles szociális konfliktusokra - az áthangolódást követően is - rendpárti eszközöket belengető Jobbikra szavazzon át. Bőven volt baj az egyszemélyi önjáró civil mozgalmakkal, de azok nem a pártokat zsarolták, hanem a fogyatkozó szavazóbázist.

Ehhez képest a pártok kommunikációja még ellentmondásosabb volt: egyrészt szünet nélkül nyomták koordinációs felhívásaikat, amit a többiek hasonló üzeneteinek legyöngítésére használtak, másrészt nagyképűen kormányzati szerepre készültek. Ez utóbbi azért gáz, mert a választóik felé szóló kampányigéretnek nem csak az elméleti program a része, hanem az ahhoz kapcsolt cselekvési terv és azzal láthatóan koherens szerepazonosság. Annak tudatában lehet választani, hogy kormányzásuk esélyeiről miféle önképük van, és hogy a cselekvési felhatalmazás birtokában milyen agendát valósítanak meg. Karácsony Gergely odáig ment - és ez hangsúlyozom, hogy már a kampányigéret része -, hogy vezetésével megvalósuló kormányzást reálisnak tartott a jelenlegi diffúz ellenzéki palettát matematikai kényszerekkel összefogó koalícióval. Ráadásul nem fél- vagy egy évvel későbbi reformált választási rendszer előkészítésére szolgáló ügyvivő kormányzásra kért felhatalmazást, hanem a négy éves ciklust kitöltő normál kormányzati menetre. Simán bebiciklizett volna a tálcán nyújtott hatalom forró krumplijáért. Itt a baj.

A politikai felelősség szerves része az ehhez szükségfes társadalmi támogatottság megléte vagy elmaradása. Tagság nélkül nincsen párt; országos lefedettség nélkül nincs értelme parlamenti listás mandátumokból frakciót eszkábálni; néhány fős fővárosi értelmiségi komplott nem válik civil mozgalommá; a valós hálózatokból épülő reprezentáció fizikailag észlelhető tereit pótló médiabuborékok pedig eloszlanak a semmiben.

A Semmi pártostul-civilestül felfalta az egész ellenzéket - és ez nem semmi.

Címkék: politika választás felelősség ellenzék civilek politikai felelősség demokratikus ellenzék taktikai szavazás parlamenti választások Jobbik MSZP Molnár Gyula Róna Péter Párbeszéd Karácsony Gergely Gulyás Márton Közös Ország Mozgalom KOM Lukácsi Katalon koordinált visszalépés értelmiségi véleménybuborék

Egy apró - pártfüggetlen - megjegyzés a visszaléptetési dologról

2018.04.03. 16:03 | mologyec | Szólj hozzá!

Az egyéni képviselőjelöltek nem pártdelegáltak, hanem - a nevükből adódóan - választókerületük képviseletében indulnak, akiket esetleg pártok is támogatnak. Legtöbbjük még csak nem is tagja az őt támogató szervezetnek. Visszaléptetésükről törvény szerint nem a pártok döntenek, még akkor sem, ha az egyéniben szerzett eredményektől listás helyek is függhetnek. Bizonyítékul ott a zuglói eset, ahol az LMP mindössze megvonhatta a támogatását az etikátlan ajánlásgyűjtésen megbukott jelölttől, de a visszaléptetésre nem volt hatásköre.

Ebből következik, hogy hazudik az a jelölt, aki a visszalépését az őt támogató pártok vezetésére hivatkozva teszi függővé, hiszen jogában áll ezt a támogatást bármikor elutasítani. Tehát semmi esetre sem érdemes a pártok anyját szidni, mert maga a jelölt a törvény szerinti egyetlen kompetens személy, aki ebben a kérdésben léphet.

Megjegyzem, hogy ha van bárminemű háttérmegállapodás, amely megkötné a kezét, még annak sincs semmiféle jogi következménye. A választási törvényt nem írhatja felül egy szóban vagy magánokiratban lefektetett politikai alku.

Ennyike.

Címkék: választás visszahívás jelölt választókerület egyéni jelölt

A Kétfarkú Kutya Párt békemenetét követően

2018.03.16. 15:00 | A Román | Szólj hozzá!

Békésen ácsorogtunk a kisbolt előtt táblával meg sörrel, oszt odajön néhány vérfideszes, a bajorzsóttizmus végfokozatú stádiumában szenvedő nyugdíjas érdeklődni, hogyaszongya: nem szégyelljük a hazaárulást és mocskoszsidókizrael!!!

Cimbi megrettent és csak annyit bírt kinyögni: sajnos, nincsen semmi apróm...

cum_deo.jpg

 

Címkék: zsidó helikopter rénszarvas KDNP Semjén Zsolt Izrael Békemenet MKKP Magyar Kétfarkú Kutya Párt Svédországi vadászat helikopteres vadászat Cum Deo Pro Patria et Libertate

Helyszíni jelentés Gréczy Zsolt hate groupjából

2017.11.09. 18:12 | A Román | Szólj hozzá!


gyurcsany_es_lugosi.jpg

"Mocskos bocskoros Romàn geci,nem kellesz nekünk toloncnak a nyakunkba,Gyurcsàny kitartàs!!

"Köcsög gyerek mennyit fizet neked a Fidesz ezért a rossz dumáért kecske baszó román vagy bolgár névvel és brüsszelben élsz te idióta hülye vagy"

"Szellemi köcsög!"

"az én nyugdíjamért ne aggód én soha nem volta Romániában segélyért én már el leszek a csirke farhátonde egy kibaszott bocskorost sem szeretnék magyaroszágon a teszko parkolóban látni és pénzt kéregetni hogy haza utazásra kéreget pénzt még a szagukat sem bírom"

Itt néhány (az adminok szerint pc), a szerény személyemnek címzett beszólás a Gréczy Zsolt adminkodása alatt viruló gyurcsányista hate groupban

(Gyurcsány megbuktatja Orbánt)

kivételesen a szokásos cigányozás, zsidózás stb. nélkül. Én viszont a fenti mémemmel túlléptem a gyurcsányista értelemben vett szólásszabadság korlátain és rövid, de tartalmas csoportbeli pályafutásomnak indoklás nélkül végetvetettek Gréczyék. 

gyurcsany_greczy.pngEzek után felelősségem tudatában kijelenthetem, hogy az ostoba, rettegve gyűlölködő fideszes alattvalót talán csak az ostoba, rettegve gyűlölködő gyurcsányista alattvaló tudja alulmúlni. Mert a "jobberekben" még működik az emberi szolidaritás egy erősen korlátolt, torz, rasszista-sovén változata, a nacionalizmus, addig a gyurcsányista alattvalóknál a pőre, irigy, aljas kenyérféltésnél magasabb ideológiát nem lehet felfedezni. Gátá, nulla, ezek képesek az anyjukat egy plusz adag farhátért.


Reloaded, deja vú: gyűlölettel a gyűlölet ellen, már megint sikeresen egymásnak ugrasztotta a magyarságot Orbán és Gyurcsány, a félelemmel és gyűlölettel manipuláló két gonosz tolvajvezér, ezúton gratula. Az Orbán képére és hasonlatosságára törekedő Gyurcsány a Fidesz állandósult gyűlölet és félelemkampányaira adekvát "baloldali" válasza a románozó gyűlöletkampány. Magyar a magyar ellen, ma talán már nem aljasodunk tovább. A jobbereknek most éppen Soros (zsidók, cigányok, Brüsszel, migrácsok, libsik, ufók stb. stb. stb.) a bűnbak, a gyurcsányista balleroknak meg a határontúli magyarok a gumicsont. Amíg a szánalmas, nyomorult, kifosztott szolgahad egymást ugatja, addig sem a pszichopata vezéreink viselt dolgaival foglalkozik. Vagy egy őszinte szembenézéssel: hogyan sikerült dicsőséges magyarságteljesítménnyel a viszonylagos jóléti legvidámabb barakk országát Európa (sőt Ká-Európa) szegényházává zülleszteni, még a sokáig sovén kivagyisággal lenézett román életszínvonalt is alulmúlni.

xxx_orban_viktor_ellensegei.gif


Feltételezem, ha elvesszük a határon túli magyarok (Pál) szavazati jogát, attól jobb lesz Péternek a sorsa. De talán nem Pált kellene jogfosztani, hanem pl a Nyugaton élő és dolgozó Péternek is megadni a Fidesz által ellopott szavazási lehetőségét. Mellesleg miért nyavalyog Gyurcsány/Vágó és a többi "baloldali" (valójában fasisztoid) gyökér, hogy a "határon túliak" utálják Gyurcsányt, mikor a Pojáca a hatalom csúcsáról teljes erődobással, Horn Gyuszi nyomdokain uszított a "románok" (és a többi határon túli magyar) ellen. Sztálin legalább nem panaszkodott, amiért nem szeretik a guláglakók. Lehet azon vitatkozni, hogy "jó" ötlet volt-e állampolgárságot adni a határon túli magyaroknak a Magyarország határain belül rekedt magyarok partikuláris szempontjából, de beláthatjuk, hogy szavazati jog nélkül az állampolgárság nem állampolgárság. És kár a határon túli magyarokat bűnbaknak megtenni a Fidesz nevű gengszterbanda bűneiért meg Gyurcsány politikusi impotenciájáért, mikor a gyűlöletiparos Vágó Istvánok és a Cavintonon éldegélő gyurcsányista alattvalóktól eltérően egyesek még emlékeznek Gyurcsány tragikomikus országlására, ami részben oka volt a kisebbik rossznak tartott (ohjaj, már megint) Orbánék hatalomra kerülésének. Gyurcsány a szétforgácsolt baloldalon is közutálatnak örvend, egymaga több hasznot hajtva a Fidesznek, mint a Fidesz százmilliárdos agymosó gyűlöletkampányai. Gyurcsánynak semmi esélye a hatalom közelébe kerülni, a Ripacs a saját táborának táncikál, a kudarc miatti felelősséget hárítja ezen sunyi módon, a határon túli magyarságot nevezve meg a bűnbaknak, amiért nem tudja az egyre frusztráltabb követőit sikerre vezetni.

Számomra nehezen megválaszolható kérdés, hogy mi különbözteti meg a gyűlölködő, erkölcsileg és szellemileg lealjasodott, a kenyérféltésbe és a félelembe meghibbant gyurcsányista/orbánista/jobbikos szavazót. Szerintem mára már teljesen mindegy lett, hogy Orbánra, Gyurcsányra vagy Vonára szavazol, ugyanazt a gátlástalanul uszító, Putyin seggéből kilógó gengsztert kapod.

putyin.jpg

Mondogatom román, szerb, szlovák stb. ismerőseimnek, hogy ne fárasszátok magatokat, annyira senki sem gyűlölheti a magyarokat, mint a magyarok egymást. Haters gonna hate.

 "dünnyögj egy új mesét, fasiszta kommunizmusét"

Címkék: gyurcsány gyurcsány ferenc gyűlölet gyűlöletbeszéd gyulolet gréczy greczy zsolt haters gonna hate Orbán Demokratikus Koalíció Vona hétköznapi fasizmus gyűlöletcsoport hate speech hate group

Széljegyzet a Benes-dekretumokhoz, avagy a kollektív bűnösség és a kettős mérce

2016.05.17. 15:28 | A Román | Szólj hozzá!

XY, akiről elég, ha annyit mondok, hogy egy isten háta mögötti, erősen "jobbos" érzelműnek is mondott lapocskánál közír, valamint pizzakihordóként dolgozik, szóval XY megosztott a fészen "annyi rokonomat gyilkolták le az elvtársak, amennyit legfeljebb csak egy holokauszt rekordernek" felvezetéssel egy hivatkozást

Van-e különbség a Hitler és a Beneš által elrendelt tömegmészárlások között?

"Eduard Benešt, az akkori Csehszlovák Köztársaság elnökét és a KGB ügynökét maga a mestere és példaképe, J. V. Sztálin állította le a háború utáni „demokratikus” öldöklésben"

Nos, az XY úr Felvidékről, jelen sorok írója meg az Alvidékről (na jó: Erdély) származik, de kisebbségi (határon túli?) származásunk ellenére erősen különbözünk a csoportönzést tekintve: míg jelen sorok írója 2015. szeptember 4.-én (magyar-román meccs) néhány barátjával kivonult a Keleti pályaudvarhoz a migránslincselést beígérő fradista "szurkolók" elé, hogy megvédjük Magyarországot az orbáni hecckampány logikus, ám gyalázatos végkifejletétől, addig XY úr furtonfeszt és gátlástalanul migránsiszlámozik, ami szerintem a rasszizmus burkolt formája. És ezt gyakran szóvá is tettem, azon elvem jegyében, hogy a nagyon gázos arcokkal is vitázni kell, nem szabad hagyni, hogy behúzódhassanak a beteg "biztonságos zónájukba", hanem személyes példamutatással és érvekkel meggyőzni, nem pedig "törölni" őket, hiszen a fölöttünk uralkodóknak éppen a társadalom minél végletesebb megosztása a célja. (Na jó, azért sörözni én sem megyek egy bizonyos szellemi és erkölcsi szint alá leépült arcokkal.)  A mesterterv kifejtése után következzék az épületes valóság:

A Román: a kollektív bűnösség elve a magyar kormánypropagandában és közgondolkodásban tovább él
Like · Reply · 54 mins
Hide 26 Replies

XY: mely közösséget fenyegeti a magyar kormány megsemmisítéssel? ez érdekelne
Like · Reply · 22 mins

A Román: hahahaha, kend lemaradt az utóbbi évek összes állami hecckampányairól
Like · Reply · 18 mins

XY: kiket lőttek tömegsírokba, he? te kis heccelő!
Like · Reply · 17 mins

XY: te egy komplett idióta vagy időnként ez kétségtelen
Like · Reply · 16 mins

XY: azért mert gyűlölöd az Orbánt, bagatellizálsz tragikus történelmi eseményeket,valódi áldozatok szenvedését veted össze romkocsmai hisztériával, Orbán csak egy rossz politikus, váltsad le, de a gyűlöleted veszélyezteti az életedet, próbálj meg ugyanígy relativizálgatva szórakozni a holokauszttal. Sérted a halott rokonai emlékét, még egy ilyen hozzászólás , mész a levesbe
Like · Reply · 13 mins

A Román:  értem. Kend szerint a kollektív bűnösség elvének az számít, ami tömegsírba vezet.
Like · Reply · 13 mins

XY: nem tyúkszemedre lépésről van szó
Like · Reply · 13 mins

XY: tizezrek haláláról
Like · Reply · 12 mins

XY: ki van itt életveszélyben te szerencsétlen?
Like · Reply · 1 · 12 mins

A Román: arról én nem tehetek, ha valaki paranoiás és/vagy olyan gondolatokat/szándékokat tulajdonít nekem, amelyek nem léteznek. Ilyen a mások halálának "bagatellizálása". De ha valaki mindenképpen ürügyet keres a megsértődésre, az megtalálja.
Like · Reply · 10 mins

XY: a Benes dekrétumok tömegsírokhoz vezettek, ne próbálj ehhez jelenlegi belpolitikai eseményeket hasonlitani.
Like · Reply · 10 mins

XY: a taxisok ma éppen kollektiv bűnösök
Like · Reply · 10 mins

XY: vagy az uberesek a kollektiv bűnösök?
Like · Reply · 10 mins

XY: kiket lövessünk tömegsírba?
Like · Reply · 9 mins

XY: paranoiás te vagy aki jelent hozzáméri a gyilkos, totalitárius múlthoz
Like · Reply · 8 mins

A Román:  lásd fentebb. Undorító és felháborító ez a Benes és tömegsírjai, de ugyanúgy undorítónak találom a kollektív bűnösség elvének megjelenését a mai magyar közéletben, az állandósult hecckampányokat ("oszd meg és uralkodj"). Meg a kettős mércét.
Like · Reply · 7 mins

XY: te bolond vagy, szóljál, ha egy ember is ki lett végezve, vagy szerinted készül az új holokauszt? ne beszélj más témáról, mint a megosztás, főleg hülyeségről ne beszélj, nyerjed meg a kövi választást, Orbán sem tehet ellene, ha népszerűbb leszel, mint ő, rajta! Demokrácia van! Ne terjessz valótlanságokat!
Like · Reply · 4 mins

XY: főleg ne az én megosztásaim alatt
Like · Reply · 4 mins

A Román: hecckampánnyal, uszítással kezdődik a tömegsírhoz vezető menetelés. Megjegyzem, hogy aki bezárja a háború és halál elől menekülők elől az ajtaját, az tkp visszaküldi a halálba az illetőket. Csak hát gyávább és aljasabb, semhogy sk gyilkolja meg őket.
Like · Reply · 3 mins

XY: ExtraMuros törölve. Provokáljon máshol.
Like · Reply · 1 min

A Román:  sajnálom, hogy ennyire leépültél szellemileg
Unable to post comment. Try Again

12923224_578321349015653_6171332627996264525_n.jpg

és az utójáték, már privátban:

XY: töröltelek, csá csumi csá, ne az én megosztásaim alatt döntsél kormányt, oda nem tartozó módon hanyem nyerjél demokratikus választást
szóval szerinted Orbán az új hitler, a magyar meg a náci nép és készül az uj holokauszt, na elmész te a paranoid picsába hallgatni a Black Sabbath idevágó számát

A Román:  Mindig meglep, hogy az önfeledten iszlámterroristázók a kollektív bűnösség elvét mennyire kettős mércével mérik... Az önfelmentő, önigazoló gondolkodás és a logika nem egymás barátai.

XY: nem érdekelsz megsértetted 50 halott rokonom emlékét, ha holokauszt áldozatok volnának, akkor most beperelhetnélek és joggal, szégyenkezzél inkább

A Román:  mondvacsinált ürügy :)

XY: te csináltad mesterségesen, sajnálom,  egy tragikus történelmi témába belemagyaráztad rögeszmédet, amihez semmi köze nem volt, le vagy szarva

A Román: de aki meg akar sértődni, az nyilván talál rá ürügyet, hogy megszabaduljon a kényelmetlen igazságot kimondótól. Nyilván magyarként jobban fájnak a magyarok tömegsírjai nekem is, ennyi csoportönzés bennem is van, de én legalább kinézek a fejemből és a kollektív bűnösség elvét nem mérem kettős mércével. Például nem migránsterroristázok önfeledten. Haters gonna hate.
és ha már holokausztot emlegettél: a magyarok önmaguk legnagyobb ellenségei, több magyart küldtünk a halálba, mint a szlovákok...

A Beneš-dekrétumokról, melyek a mai napig a cseh és a szlovák állam, valamint az EU szégyenei

Ezek közül valószínűleg Beneš 1945. augusztus 2-án kiadott 33. elnöki dekrétuma járt a szlovákiai magyarság számára a legsúlyosabb következményekkel. A rendelet – híven a kassai programban megfogalmazottakhoz – automatikusan megfosztotta őket állampolgárságuktól, ami a nyugdíj és más állami járadékok megvonását, az állami alkalmazásból való elbocsátást is maga után vonta. A magyar nemzetiségű magánalkalmazottak elbocsátását egy júniusban kiadott rendelet írta elő. Betiltották a magyar nyelv használatát a közéletben, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekről, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket, befagyasztották a magyarok bankbetétjeit. Lehetővé tették és szabályozták a németek és magyarok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket és szlovákokat telepítettek.

Címkék: iszlám holokauszt rasszizmus kitelepítés deportálás kettős mérce kollektív bűnösség Felvidék cicaharc Benes migránsok Beneš Eduard Beneš Eduard Benes Beneš-dekrétumok faszkardozás

Kedves erdélyi barátaim és ellenségeim, határon innen és túl (amolyan nyílt levélféle)

2015.06.14. 22:28 | A Román | 22 komment

Illetve határon innen, anyaországba bevándorolt erdélyiek.

Most, mikor a Funar Ceausescu Horn Gyurcsány Orbán kormány a jól bevált bűnbakkereséssel és hecckampánnyal tereli a dolgozó nép figyelmét a valóságról, mely valóságot a gazdasági és demográfiai bajok meg a gátlástalan, kapzsi országrablás jellemzi, a magyar közpénz, a magyar föld, egész iparágakig vándorolnak "nemzetinek" mondott baráti zsebekbe, mikor a fiatalabb korosztály kivándorlása sohasem látott méreteket öltött, nos, szomorúan látom-hallom-olvasom, hogy néhányan, Magyarországra bevándorolt erdélyiek, lelkesen csápoltok Orbánék legújabb "oszd meg és uralkodj" hecckampányának. Néhányan, mondom, de így is fáj ez nekem.


orban_viktor_ellensegei.png

Bennem még él a remény, hogy akit szülőföldjén elnyomtak, abban több megértés, együttérzés és kevesebb önzés van a szülőföldjüket elhagyni kényszerülők irányába, mint pl. az echte magyarországiakban. Lehet, hogy tévedtem. Szeretném hinni, hogy aki átélte a "nemzeti" szocialista Ceausescu-rendszer magyarellenes hecckampányait, az észreveszi a párhuzamot, hogy itt, kéremszépen, ugyanaz az bűnbakképzés folyik, a helyszín változott, a módszer nem. Emlékszik valaki a kolozsvári polgármesterre, Funarra? Ceusescuhoz hasonlóan teleszórta a kolozsvári városképet a román lakosság komfortérzetét növelni hivatott szörnyű szobrokkal (Caligula szobrát kéretik felállítani az templomba, uccsó megaláztatás a legyőzötteknek!), a padokat, lámpaoszlopokat, parkolásgátlókat, sőt még az utcai kukákat is román nemzeti színekre festette az ősi magyar-német városban. Ráadásnak az Erdélyben táj- és kultúridegen, bizánci, de román nemzetinek tartott stílusú, ortodox keresztény templomok szorgos plántálását közpénzből. Mert ugyebár, aki jó román és jó keresztény, az rossz ember nem lehet. Például nem lop. DEDE. "A hazafiasság a gazemberek utolsó menedéke" (Samuel Johnson), a fülsíketítő, magyarellenes nacionalista hecckampány háttérben lelkesen lopta a közpénzt ezen rendes überromán "hazafi". Ismerős helyzet, kedves erdélyi magyar barátaim?

Szóval reménykedem, hogy az elnyomott kisebbségiként átélt történelem okán megértőbb emberek vagyunk a menekülők irányába, akik a háború vagy a nyomor miatt hagyják el szülőföldjüket.

Lehet hogy tévedtem. Ha a szívetekre nem lehet hatni, megpróbálok az értelemre.

mindenkit_gyulolunk_magyar_ketfarku_kutya_part.jpg

a_menekultek_bevandorlok_konzultacio.png

Sírvaröhögösen tragikomikus egy külföldiezős-bevándorlózós erdélyi, párját rikitóan lehangoló jelenség. Akár egy cigány, aki zsidózással próbál megfelelni egy nácinak. Vagy egy Szegedi Csanád, naúgye. Vagy egy 20 éve Svédországban segélyen "egyetemista", kétgyermekes magyar családanya, aki a "parazita négerekről" hőbörög. Stb. Értem én, mindenkinek vannak egyéni és közösségi sérelmei, leköpte egy román, megrúgta egy arab, csúnyán nézett egy japán, de erre biztosan rossz válasz a gyűlölködő sovinizmus. Ha pl. Funárgyurira vagy Ceausescura gondol az ember, biztosan felmegy a vérnyomás, de hasonlóval a hasonlóra reagálni, a primitív uszításra primitív fröcsögéssel, "kollektív" rasszista-sovén gyűlölködéssel teljesen értelmetlen, hisz akkor kerül a magyar a vélt-valós ellenséggel egy erkölcsi-szellemi szintre. Ha meg egy Magyarországra bevándorló erdélyi magyarabb akar lenni a magyaroknál és tragikomikus igyekezettel szajkózza a bevándorlásellenes, uszító szólamokat, azzal szomorúan közlöm: egy "románból" sohasem lesz "magyar", itt a seggnyalás bizony nem segít. "Minden gyűlölködő bizonytalan, de nem minden bizonytalan gyűlölködő." Akinek nem inge, ne vegye magára.

Én Németországban tapasztaltam meg a magyar igazi arcát: annyira kicsinyes, buta és manipulálható emberekkel találkoztam, hogy az őslakos bajorokon is túltettek. Mikor a német hatóságok küldték haza a koszovóiakat, a már letelepedett magyarok helyeslő károgása kísérte az akciót. S ha ilyenek más házában, akkor milyenek lehetnek otthon? ...

Aki meg azt hiszi, hogy az állandó heccelgetés (hajléktalanok! komcsik! cigányok! zsidók! romkocsmában merengő bölcsészek! civilek! ellenzék! satöbbi, satöbbi), államilag menedzselt uszítókampányok nem ütnek vissza az erdélyi magyarokra, az nagyon téved. Kitűzhet kend magára akkora székely zászlót, hogy burnuszként viselhesse, akkor is csak egy bevándorló román marad, aki elveszi a "magyarok" kenyerét. Aki meg Erdélyben maradt, az sem jó magyar, mert az ők támogatásukra "mennek el" a magyarországi milliárdok a költségvetésből, nem a "magyarokra". Tudta, hogy a magyarok 38%-a nem szeretne erdélyi magyar bevándorlót szomszédnak? Aki szelet vet, vihart arat, szóval így tapsikoljon kend a Fidesz uszító kampányainak, kedves erdélyi "román", a gyűlölet magvaiból lesznek a gyűlölet virágai, szarból nehéz bármit építeni szaron kívül.   

Magyarország ellenségei, Brüsszel, az USA, Gyurcsány, Soros meg a norvég álcivil zsidók összedobták a pénzt, hogy Magyarországról a néger és arab gazdasági bevándorló terroristák segítségével Nyugatra üldözzék a magyarokat. DE NEM HAGYJUK, NEM! NEM! SOHA!


Én már előfordultam néhány válsággócban, Észak-Írországban, Izraelben, Pándzsábban, Kasmírban, de olyan szerencsétlen, gyűlölködő bagázzsal még nem találkoztam, mint a magyar. Szándékosan használom a nemzet helyett a bagázs szót: éppen a nemzet nevében folyik a nemzet felszámolása, a nemzetre hivatkozók állandósult hecckampányai, az öngyűlöletre való kondicionálás felszámolja a nemzeti és társadalmi szolidaritást, a megosztottakat meg könnyebb manipulálni, uralni és kifosztani. Mi vagyunk Európa legboldogtalanabb tagországa és ez talán nem független a méreganyagtól, amit Horntól Gyurcsányon keresztül Orbánig bezárólag olyan serényen szórnak közénk. Ahogy Gyurcsány HT magyarok elleni uszítása felerősítette zsidó- és cigányellenességet (há' neki szabad? akkor nekünk is... és a pokol kapui megnyíltak), úgy erősíti a határon túli (bocs: külhoni) magyarok elleni gyűlölködést Orbán BÁRMELYIK aktuális hecckampánya. A közbeszéd és a politika teljes lealjasodása miatt (oh, a hatalom szentesíti az eszközt) már Románia is egy élhetőbb országnak tűnik Magyarországhoz képest.

szekelyudvarhely_fidesz_bevandorlas.jpg

 De ahogyan megértem a kutyáim területvédő ösztönét, amint a territóriumukat felemelt hátsó lábbal megjelölik, ugyanígy megértem ezeket az ősi, atavisztikus emberi tulajdonságokat. Nyilván olcsó, de hatásos alantas (ősi) ösztönökre hatni az értelem helyett, de ez erősen kétélű, veszélyes fegyver, tessék belehallgatni a fészbukba, pincekocsmai fröcsögésbe, Spiró Györgybe, Konok PéterbeVégül is mind ösztönállatok vagyunk. Vagy nem? Esetleg egy kis gondolkodás, az értelem fénye?  


"Vagy bevándorlók befogadása, vagy határon túli magyarok támogatása."
"Vagy a bevándorlók befogadása, vagy a cigányok segítése."
Vagy mi, vagy ők.
Mi és ők szembeállítva.
(Pedig mi ők vagyunk, és ők mi, egy az emberiség - mondja belőlem a ködevő humanista.)

Némelyek azt mondjátok, hogy bezzeg Gyurcsány. Aki mostanság felfedezte magában a bevándorláspártit, az 2004-ben még a határon túli magyarokkal riogatott. Elveszik a kenyerét a magyarnak, kevesebb parizer jut a proli pungájába, kisebb villára lesz elegendő a pénze a kádernek, ha meg kell osztanunk az a kicsit, amink van. Meg akik most humanizmust és 56-ot emlegetve a menekültek befogadásáról áradoznak, azok mekkora kussban voltak a kettős állampolgársági népszavazás idején. Vagy éppen Gyurcsányt támogatták. Hogy akkor nem kellett a magyar, most kell a néger meg az arab. Kedvencem egy fideszes pénzmosodában üldögélő erdélyi semmittevő, aki arról értekezik, hogy lám-lám, a románokat is befogadtuk Erdélybe, az eredmény meg közismert. 

És ezek ráadásul terroristák, Finkelstein Habony Orbán is megmondta. Nyilván mondhatták volna 56-ban is a nyugatiak, hogy rengeteg kommunista ügynök is jön a magyar menekültekkel, de hagyjuk, a nyugatiak köztudomásúlag lúzer buzik, Bayer Zsolt is megmondta.

Végezetül a "magyarkodó kereszténykedőknek" meg annyit jegyeznék meg, hogy a kereszténység is keleti vallás, a szentnek is nevezett István király germán lovagokra támaszkodva beszélte rá az igazrendes magyarokat ezen újszerű, nemzetidegen istenhit elfogadására. A folyamat során persze meghalt néhány tízezer magyar, ezáltal a legnagyobb magyargyilkost is tisztelhetjük ezen szent királyunkban. De persze könnyebb sablonokban gondolkodni, álérvekkel hadakozni, üres szólamokat hangoztatni, előrecsócsált marhaságokon kérődzni a neten.

 

 

 
További hasznos olvasmányok:

1. Intézzük el a zsidót, avagy mi a magyar és legyünk-e büszkék magyarságunkra?
Kollektív érdem vagy kollektív bűn?
http://extramuros.blog.hu/.../mi_a_magyar_es_miert...

2. Andrei PLEŞU- Mîndria de a fi român
http://dilemaveche.ro/.../situa.../articol/mindria-fi-roman

3. A Ceausescu és az Orbán-rezsim összehasonlítása  

a fotókat  összelopkodtam, már nem emlékszem a forrásokra. A székelyudvarhelyi PS kép a lovakanyulakatelbaszták tumbliról van.

· 1 trackback

Címkék: politika bevándorlás rasszizmus uszítás hecckampány székelyek plakátháború erdélyi magyarok külhoni magyarok Fidesz Orbán Viktor Erdély Habony Árpád bevándorló magyarok bevándorló erdélyiek határainkon túli magyarok bevándorlók elleni kampány Finkelstein bevándorlók elleni plakátok

Mai rejtvényünk: John Lukacs és egy háborús uszító

2015.06.04. 09:28 | A Román | 1 komment

john_lukacs_jak.jpg

A Könyvhéten jelenik meg a 91 éves John Lukacs (született Lukács János Albert) újabb könyve, ez alkalomból szervez az Európa Könyvkiadó (Alexandra) beszélgetést a szerzővel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán (PPKE JÁK, E 1-es előadó, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 30.).  Aki szereti a "szószátyár", "néha homályos", "nehezen követhető", "hosszú", "nehéz és meglehetősen bő lére eresztett", de a maga túlbeszélt módján mégis érdekes és szórakoztató amerikás magyar úr könyveit, annak feltétlenül ott a helye.

"Fél évszázad magyar írásai címmel adja közre az Európa Könyvkiadó John Lukacs életművének ezt a csak magyar olvasóknak szánt szeletét."

2015. június 8, hétfő, délután 6 óra
HELYSZÍNVÁLTOZÁS!!

A Centrál Kávéházba meghirdetett rendezvény új helyszíne: PPKE JÁK, E 1-es előadó (1088 Budapest, Szentkirályi u. 30.).
Az időpont változatlan: június 8. 18 óra, hétfő. 
facebook event

A "világszerte ismert és megbecsült történész"  "több, mint negyven évig egy kevéssé ismert college-ban", a bivalybasznádi pennsylvaniai Gesztenyedomb Főiskola (Chestnut Hill College) történelem tanszékén tanított, de vendégprofesszorként a Columbián, a Princetonban és a Johns Hopkinson (Dr. House!) is előfordult, továbbá előadásokat tartott Magyarországon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Corvinus Egyetemen és a Közép-európai Egyetemen (CEU-Soros). 30, több nyelvre is lefordított könyvet publikált, de ezeket saját állítása szerint sem diákjai, sem tanártársai nem olvasták, ritkán hivatkoznak rájuk és "gyakran még a témával foglalkozó munkák irodalomjegyzékében sem szerepelnek". Magyarország azonban kis ország, számon tartja külföldre szakadt fiait és lányait.

"Mindenesetre van ebben a hatalmas országban néhány száz férfi és nő, számomra többségükben ismeretlenek, akik mindent elolvasnak, amit csak írok - már ha tudomásukra jut, hogy megjelent."     

John Lukacs a történelmi tárgyú ismeretterjesztést nem kedvelők számára ismerős lehet a tavalyi nyílt leveléről, amit Paks2 és a Fidesz újsütetű oroszbarátsága kapcsán írt néhai barátjának, Orbán Viktornak. Ennélfogva a Pázmány vélhetőleg tömve lesz, a szokásos sznobok, kollégák, egyetemisták, újságírók mellett az ellenzékiek is szükségesnek érzik majd a jelenlétüket. Már most sokszoros az fb bejelentkezés az egyetemi előadóterem befogadóképességéhez mérve, úgyhogy ezen sorok írója vélhetőleg kiszorul az utcára. Ezért szeretném megkérni olvasóink közül azt, aki az eseményen hallótávolságon belülre jut a Tanár Úrral, hogy kérdezze meg, ki az alábbi, nem túl kedvező színben feltüntetett tudós (Egy eredendő bűnös vallomásai, 96. oldal): 

A másik fajta kellemetlen látogató az az emigráns-típus volt, aki a háború előtt távozott Magyarországról, az Egyesült Államokban jövedelmező vagy látványos pályát talált, általában mint Tudós vagy mint Filmes, és most egy Paramount-féle stúdióból vagy egy Rockefeller-féle egyetemről érkezett Budapestre, nemritkán az Egyesült Államok hadseregének vagy légierejének ragyogó uniformisában, telve a pökhendiség, a feszélyezettség és a nyomorult és csüggedt honfitársai iránt érzett megvetés keverékével. Ezeknek a topis vándormadaraknak egyikére különösen jól emlékszem: túl volt már élete delén, amerikai ezredesnek vagy dandárparancsnoknak öltözve, teljes díszben csoszogott át lúdtalpával az amerikai katonai misszió előcsarnokán, miközben odakint az utcán váratta rokonait, akikben kis híján bennakadt a szó az álmélkodástól, hogy ez a csodás jelenség az ő tulajdon vérük. Néhány nap múlva olvastam róla: ahogy akkoriban illendő volt, némiképp balra hajló nézeteket vallott. Savanyú ábrázata mintha azt a véleményét tükrözte volna, hogy Magyarország csak azt kapta, amit érdemelt, mármint a szovjet megszállást, hiszen mi mást várhatna egy nép, amely olyan ostoba, hogy a németekkel paktál? Évek múlva Amerikában az Eisenhower-kormány tudományos tanácsadója lett, egyike a még nagyobb és még jobb hidrogénbombák mellett kardoskodó tudósoknak. Az ötvenes években olvastam egy vele készült interjút, amelyben ezt mondta: „Tudom, mit jelent a kommunizmus: tudom, mit műveltek szerencsétlen hazámmal a szovjetek."

"Aki nélkül jobb lett volna a világ"?
Mellékesen megjegyzem, hogy a fentnevezett tudós nem lúdtalpa miatt sántikált, hanem mert egy balesetben a villamos levágta az illető lábfejét.

Címkék: előadás Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem John Lukacs Könyvhét Lukács János Albert 86. Ünnepi Könyvhét

Designcenter: a Tőzsdepalota Kft (néhai MTV székház) furnéros hajléktalanelhárítása

2015.05.31. 22:26 | A Román | 4 komment

2013. augusztus 5: A zseniális pénzügyi konstrukció (miszerint az állam által eladott székházat visszabérli az MTV és abból fizetik a banki kölcsönt) az MTV új székházba költözése okán befuccsant, az épület gazdát váltott. De volt még ígérgetés:

"A kanadai Tippin Corporation magyar leányvállalata, a Tőzsdepalota Kft. megkezdte a volt tévészékházként ismert épület 100 millió eurós felújítását. A 35 ezer négyzetméternyi irodába és kereskedelmi létesítménybe 2017-ben költözhetnek be a bérlők." (ingatlanhirek.hu, 2014. április 30)

mtv_2_1.jpg

mtv_17.jpg

1. Adva van egy védett, de évek óta üres, lepukkant, ótvar, omladozó épület, a Belváros szégyene.

2. A hatóságokat és a befektető tulajdonost a jelek szerint nem zavarta az épület állaga, csupán a romok tövében meghúzódó hajléktalanok, kikről tudvalevő, hogy nemzetünk második számú ellenségei, közvetlenül a bevándorlók után. Az állítólagos felújítás egyetlen látható jele a városképjavító, Nemzetközi Furnéralsófalva Design Díjas (International Grand Plywood Prix) hajléktalanelhárító furnérlapok felcsavarozása, hogy a gaz csövik elkotródjanak a nagyszerű épület környékéről, ne rontsák a lepratelep az ódon kísértetkastély hangulatát, ahol kapitalista tőzsdeügynökök és komcsi műsorszerkesztők szelleme ijesztgeti a biztonsági őröket.

Ezúton köszönjük a máltai-kanadai befektetőcsoportnak, hogy bátran oda mernek csapni Magyarország ellenségeinek, azoknak a nemzetellenes hajléktalanoknak. Csak nagyon halkan, félénken megjegyezném, hogy a nemes küzdelemben egy kis figyelmet szentelhetnének az épület életveszélyes állapotára, a "Figyelem, omlásveszély" táblák nem biztos, hogy megvédik meg az arra sétálók életét. A hajléktalanelhárító, pöpec és cuki furnértáblák kihelyezése mellett talán az épület körbekordonozásába is fektethetnének egy kis pénzt, ha már a jelenlegi pénztelen világban a drága felújítás helyett inkább az épület összedőlésére játszanak. Esetleg osztogathatnának munkavédelmi sisakokat az épület környékén sétálóknak. De a fő cél, mindannyiunk, sőt Magyarország érdeke meg lett védve, a hajlik elpaterolva a kényelmes, esőmentes kis zugjaikból.

Tehát:
Köszönjük még egyszer a hálás magyar nép, a városképvédők és a rendesmagyardolgozókisemberek, valamint a Furnér Esztétikai Rehabilitációjáért Küzdő Egyesület nevében! Tenkjú és nirringrazzjak!


De:
Ezúttal megragadom az alkalmat, hogy a témához kapcsolódó múltkori lájkboldogságos, olvasószámelélvezős és kommentsikeres poszt kapcsán megkérdezzem a Népet, kedves olvasókat meg a többieket, trollokat, orkokat és szimpla hülyéket: mit tegyünk a köztudomásilag Soros-pénzelte megélhetési hajléktalanjainkkal, akik valószínűleg bevándorlók is? Akik "gusztustalan férgek, a város mocskai", "morálisan leépült, veszélyes véglények", akik az "öngondoskodásról" és az "egyéni felelősségről" még csak nem is hallottak? "Húgyosszarosak, tetvesek, ocsmány bőrbetegségeik" vannak és "alkoholmámor üti ki őket". És az is köztudomású, hogy csak budai "úrifiúk és úrilányok védik" őket "liberális demagógiával", ezeket! ezeket a "redvás, málló bőrű, pofámba köhögő, részegen dajdajozó, zacskóból szipuzó hajléktalanokat", akik "szabadon alhatnak-húgyozhatnak minden sarokba" és "a villamoson kólikát/rühatkát/tébécét" lehet kapni tőlük. Közegészségügyi, közbiztonsági problémát jelentenek "a villamoson delíriumban, összeszart gatyával, a szájából folyó nyállal alvó hajléktalanok."

Nem a nyomorról beszélek, hanem közbiztonsági, közegészségügyi kérdésekről. A hajléktalankérdést sokféle módon lehetne orvosolni, azonban a lehetséges megoldások között _biztosan_ nem szerepel az, hogy a gyeplőt a lovak közé dobva hagyjuk, hogy a 90%-ban szenvedélybeteg, mentálisan beteg, agresszív, gyakran fertőző beteg hajléktalanokat ráeresztjük a városi polgárokra. Még egyszer kérdezem, jobb-e a hajléktalannak attól, hogy szabadon fagyhat meg az utcán, hogy szabadon szarhatja össze magát delíriumban a kapualjban, hogy szabadon ihatja magát a halálba, jobb lesz ettől a sorsa? Tényleg? (És akkor még az átlagpolgár jogairól nem is beszéltünk, hogy esetleg neki joga van-e normális körülmények között lenni az utcán, közterületen, nem háborgatva másoktól?) (para_noir)


Hát igen, sajnos a hajléktalanok nem otthon, a négy fal között hajléktalankodnak, ez már egy ilyen pálya. Ráadásul mindenki szabadsága addig ér, ameddig más szabadságát nem csorbítja, nemdebár. Nyilván most olcsó liberális demagógia azzal érvelni, hogy "gyűlölettel és kirekesztéssel nem lehet olyan emberek baját megoldani, aki anélkül is ellenségének tekinti a társadalmat, hiszen csak gyűlöletet és undort kap tőlük. (arsenal71). Meg hogy nem ezeket a felülről kijelölt bűnbakokat kellene gyűlölni, hanem mondjuk azokat, akik miatt ezek a szerencsétlenek az utcára jutottak, ahol aztán könnyű a leépülés. Mit szólnak ahhoz az újszerű információhoz, hogy pl. a MET biznisz révén ellopott milliárdokból vissza lehetett volna vezetni a társadalomba ezeket a lecsúszottakat. Meg a kormányzat szolgálólánya és szaros nyelve, az MTV-re kidobott milliárdokból. És csapjuk hozzá a az saját lábán álló Orbán-vejecske, Cukipofa seftecskéit. Időnként is elgondolkodhatnánk azon, hogy a konformizmus, engedelmes bólogatás, kívülről vezéreltség nem feltétlenül szolgálja sem az Ön, sem a társadalom érdekeit, a gyűlölettel megosztott társadalmat a legkönnyebb manipulálni és kirabolni. "Oszd meg és uralkodj." A magyarság öngyűlölete helyett inkább társadalmi szolidaritást, ne legyen szegény a szegénynek farkasa, ne hagyjuk magunkat manipulálni az állandó kormányzati hecckampányokkal. Talán nem a szaros-hugyos magyarra kellene pazarolni a dühöt, hanem a Guccis-Vuittonos-Rolexszes-Armanis, milliós szállodaszámlákat összekúró, iparágakat és nagybirtokokat összelopó, kikent-kifent politikusokra, akik az Ön arcába röhögnek és ellopják az Ön oly büszkén hivatkozott adóját is? Fine dining és pálinkás jó ébredés!  

Jött is néhány megoldási javaslat hajléktalanügyben (Kis Magyar Endlösung), köztük olyanoktól, akik "cinkos módon összekacsintanak a hatalommal, hogy nyugodtan zaklassa őket. Még az elpusztítás is szóba jöhetne, csak kevesen merik nyíltan vállalni névvel ezt a véleményt"
. Magyarország 2015, mi lesz lentebb, olé, olé?

- "zsuppolják őket bármi lakatlan területre, és vállalva, hogy embertelen vagyok, nem érdekel, mi lesz a sorsuk. valós segítség azoknak, akik ki akarnak törni, akik meg menthetetlen alkoholisták, mentális betegek, azokat egyszerűen zárják el/be/ki."

- "lehet húgyszagú lépcsőházat összehozni otthon, vagy akár megnyitni a pincéket"

- "alapítványi hülyéskedések, egyházi programok, meg konferenciák ésatöbbi helyett ellenőrzött módon sok pénzt kéne tolni a hajléktalanszállók javításába, a hajléktalanokat oda, a normális körülmények közé beterelni, a fejlődőképeseknek felzárkóztató programokat indítani valós munkalehetőségekkel, a sikereseknek támogatott, filléres társas bérleményeket biztosítani pártfogó felügyelettel, a teljes roncsokat, mentális betegeket, menthetetlen alkoholistákat pedig valahogyan kezelni, de nem úgy, hogy kiküldik őket az emberek közé az utcára, hogy jogodvanottlenni, takarodj. "

- "A hajléktalant is lehet törvényileg kötelezni a heti mosdásra, tetvetlenítésre, ruhamosásra. Persze ehhez háttér kell. Meg az olyan szarháziak elítélése, akik a fürdés után, a tiszta hajléktalanokat leöntik fekáliával és vizelettel (többször megtörtént a László kórháznál)"

Például ingatlanadó, hogy ne százezres nagyságrendű üres lakás legyen Budapesten? Szociális lakások építése? 


Leghelyesebb lenne őszintén kiírni városszerte:

"A galambokat és a hajléktalanokat etetni tilos."

Várom az Önök további javaslatait a hajléktalankérdés megoldására (avagy hogyan szüntessük meg a látható nyomort, hogyan tüntessük el a hajléktalanokat szem elől, védjük meg az életterünket). 

Legyen demokrácia, legyen szavazósdi. Legyen hatósági feladat a látható szegénység eltüntetése? Börtön, láger? Tudomásom szerint NY-ban a rendőröknek joga van éjszakára összegyűjteni a menhelyszállóra a hajléktalanokat, nulla tolerancia, betört ablak elmélet. De mik is lennének a látható szegénység ismérvei? 

Íme, magyar, lehet szavazni, mit tegyünk a hajléktalan magyarral:

A hajléktalankérdés megoldása
 
pollcode.com free polls

A légifelvétel a napi.hu-ról eltulajdonítva, a cicás gif, kollázs, tv-hír a netről, a többi saját fotó)

Címkék: szavazás demokrácia felújítás hajléktalanok hajléktalankérdés furnér MTV Szabadság tér Belváros MTV székház hajléktalanelhárítás Tippin Corporation Tözsdepalota Tözsdepalota Kft Magyar televizió hajléktalan elhárítás hajléktalanelhárító berendezés Futura Funds SICAV Plc l Tőzsdepalota Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. Réczicza ügyvédi iroda

Szépülő Budapest: hajléktalanelhárítás a Rudas ivócsarnoknál, az Erzsébet-híd alatt

2015.05.25. 14:57 | A Román | 77 komment

aaaaargh_32_osszeallitas_1024x167_1.jpg

aaaaargh_54_1.jpg

aaaaargh_3.jpg


Mindenki tudja, hogy az lenne a leghelyesebb, hogy a sok megélhetési hajléktalan visszamenne oda, ahonnét jött, de sajnos valamilyen megmagyarázhatatlan félreértés következtében ők is magyarnak számítanak, legalábbis egyelőre nem lehet elkobozni tőlük a magyar állampolgárságot. Ott élik gondatlan és felelőtlen életüket az orrunk előtt, vidáman bandáznak és isznak naphosszat, míg a rendes, becsületes magyar ember majd beleszakad az igahúzásba. Az Erzsébet híd melletti parkocska melletti ivócsarnok hírhedt csövestanya volt, a Rudas ivócsarnok melletti fedett beszögellések megvédték társadalmunk ezen potyautasait az esőtől-hótól, ráadásul rontották a tájképet, rossz hírét keltve kicsiny hazánknak a környéken nagy számban előforduló turisták körében.

De ennek most vége!

A Rudas fürdő vezetősége először vasráccsal próbálkozott az albérlőitől megszabadulni, de esztétikai okok miatt végül ügyes kis kőtüskék kihelyezésével akadályozza meg, hogy a nemzet ezen terhe ott heverjen boldog munkátlanságban, a keményen dolgozó magyarok jogos fölháborodására. Szeretnénk megköszönni, hogy a költségeket nem sajnálva a társadalmilag hasznos magyar állampolgárok, a köz üdvét szem előtt tartva a sötét kommunista nemtörődömség és az elmúlt nyolc év bűnös liberalizmusával leszámolva megszüntették az áldatlan állapotokat és újra kellemes, esztétikus környezetben ivókúrázhatunk literenként potom 70 forintért, izgalmasan változatos időpontokban: 

hétfő-szerda-péntek: 11-18 óra között és
kedd-csütörtök: 7-14 óra között.

Szombaton és vasárnap természetesen zárva, a híres magyar gyógyvizekre szomjúhozó turisták turisták jöjjenek vissza a megadott időpontokban.

 

aaaaargh_51.jpg

aaaaargh_50.jpg

aaaaargh_52_osszeallitas.jpg

aaaaargh_45.jpg

aaaaargh_44_1.jpg

aaaaargh_46.jpg

Címkék: design hajléktalanok gyógyvíz ivócsarnok ivókúra Erzsébet híd Rudas gyógyfürdő Rudas ivócsarnok hajléktalanelhárítás

Tanmese a magyar drogpolitikáról, 2015-ből

2015.05.22. 09:48 | A Román | 10 komment

alcohol.gif

Történt vala, hogy Jancsi vitéz születésnapi zsúrra volt hivatalos, oszt úgy döntött, hogy egészségvédelmi megfontolásból nem a szokásos magyar nemzeti drogot, a sörpálerszbort viszi ajándékba, hanem valami kevésbé kártékonyat. 

Gondolatot a tett követte, felkereste a Dílert a rendőrség melletti törzshelyén, a Proli Végállomás nevű kocsmában, és megkérdezte, hogy hány az óra, mi a stájsz.

A Díler, amúgy régi cimbora, fejcsóválva válaszolt.

- Jancsi, Jancsi, manapság csak ezeket a dizájner vackokat lehet kapni, semmit sem garantálok. Van nálam egy tucat fajta, hát válasszál kedvedre valót, aztán majd meséld el, hogy milyen volt. Akkor talán majd én is kipróbálom.

Úgyhogy a zsúr vendégei jobb híján berúgtak, cigiztek és néztek rá egy kis M1 Híradót is.
Itt a vége, fuss el véle.

 

drog_magyar.jpg

 

pandapopo.gif

Címkék: drog drogpolitika elkúrás drogháború dizájner drogok Fidesz Magyarország szintetikus drogok magyarországi drogpolitika magyar drogpolitika

Intézzük el a zsidót!

2015.05.19. 16:52 | A Román | 17 komment

Avagy mi a magyar és legyünk-e büszkék magyarságunkra?
Kollektív érdem vagy kollektív bűn?

Előrebocsátom, hogy nem tudom, mi a ún. "magyar", sőt ezidáig nemigen érdekelt. Szombaton viszont néhány szobafestő elvitatta magyarságomat, bármi is legyen az, sőt ezáltal (mi magyarok vagyunk, te nem, tehát!) feljogosítva érezve magukat, hogy jól elkalapálják a fejemet.

Van nékem egy tökfedőm, melynek neve tákijá/topi/kufi, az iszlám világban ez a hagyományos fejfedő. Én egy magyarországi nőismerősömtől kaptam ajándékba, aki Orbán, Semjén & Co. ösztönzésére már Londonban keresi kenyerét, a legutóbbi hírek szerint nem is keveset, namindegy. Szóval van nékem egy mókásnak és Magyarországon szokatlannak ható fejfedőm, kiváló csajozásra meg kíváncsi idegenekkel való szóba elegyedésre. Most is sikerült szóba elegyednem egy vadidegennel a Wesselényi utcai Nemzeti Trafik előtt, hogyaszondja:

"Nem szégyelled magad, hogy zsidó vagy, hanem még provokatívan mutogatod is!!!"

troll_surprised-reaction-guy_troll.png
troll_serious_4_zopro2.jpg

troll_rage_meme.jpg

Meghökkenés > Hitetlenkedés > Düh

Jobban meghökkentem, mintha Semjén Zsolt tüllszoknyában megkérte volna a kezemet. Mivan?!!! Mivan?!!! Mivan?!!! Zsidóskodjak otthon, a négy fal között? Az a bizonyos hitetlenkedés, mikor az ember nem hisz a fülének, az agya nem bírja feldolgozni a beérkező infókat. You talking to me?  Sajnos, az illető pirospozsgás fejére kiülő gyűlölet eléggé egyértelművé tette a helyzetet, hogy itt és most, kéremszépen, kötözködés áldozata vagyok, Budapest belvárosában, egy hétvégi napsütéses napon, méghozzá egy proletár testvérem részéről, hiszen ezen sorok írója sem blogírással keresi kenyerét.

Ezidáig csak lerománozás jutott nekem, teljesen újszerűnek találtam a mostani helyzetet.  Hann Péter és a Tett és Védelem Alapítvány szerint Budapest fele antiszemita, de "a  legtöbb antiszemitát a leggazdagabbak között találjuk", de hát ilyen peches vagyok, nekem egy csóró antiszemita jutott. Úgy éreztem, hogy méltatlan és gyáva cselekedet lenne, ha szimplán közölném, "de hát én nem is vagyok zsidó", úgyhogy miután némi hitetlenkedő hápogás követően visszanyertem a beszélőkészségemet, felszólítottam az idegent, hogy ne szólítson le vadidegen férfiakat az utcán, inkább a kedves édesanyjával létesítsen szexuális kapcsolatot,  én nemrég még jattot is adtam a nagyon tehetséges anyucijának, sőt felrúglak, le se esel, feldugom a golyóidat a seggedbe stb, stb,, elnézést, de mint már jeleztem, proletár környezetben szocializálódtam. Egy pc, toleráns liberál bizonyára megsimogatja a vöröslő fejű munkásembert és empatikusan megkérdezi, hogy "Mondd, ó, embertestvérem, mi a te frusztrációd valódi oka és segíthetek-e neked bármiben."

Ekkor megérkezett az erősítés, a jómunkásember kollégái és némi szóváltást követően az alfahím kiadta a utasítást:


"Fiúk, nézzetek szét, hogy merre vannak a kamerák, most elintézzük a Zsidót."Ekkor a sorok írója rugalmas elszakadó hadműveletbe kezdett, taktikai visszavonulást végrehajtva az ősi magyar harcmodor szerint, hátrafelé anyázva ("Sokan vagytok, bátrak vagytok! Csürhe! Csürhe! Csürhe!").

A történetnek még nincs vége.


Még hogy nem a sapka teszi az embert. Ezidáig boldog biztonságban magyar állampolgárként éltem, egy tarka közösség részeként, reformátusok, katolikusok, hitgyülisek, zsidók, vallástalanok, alkoholisták és más drogosok, pinabubus heterók, seggkedvelő buzik, lefetyelő leszbikák, autósbosszantó biciklisták, biciklistabosszantó gyalogosok, gyalogosbosszantó hajléktalanok, tojásfejű egyetemisták, büdös prolik, bajkeverő romkocsmalakók, ködevő liberálisok, ostoba nácik, sörivó bunkók, borivó sznobok, rohadt korrupt gazdagok, rohadt korrupt szegények, északias szőkék, balkáni barnák és festett tiritarkák stb. de most néhány arc közölte, hogy LÓFASZ. És mivel nem "magyar" vagyok, hanem "zsidó", hát nekik bizony most joguk van elintézni engem.Ezúton közlöm mindenkivel, hogy fel van baszva a zagyam!


Mi a magyar? Mi a magyar nemzet?

A zsidók amúgy nem magyarok? Radnóti? Dagadj, honfikebel, nézd, ezen kis nép mennyi Nobel-díjast adományozott a világnak, például elüldözés formájában. És mi van a szabad identitásválasztással? Egy részeg szobafestő, egy Orbán, egy Vona vagy egy bizottság döntsön ebben? Genetikailag osztrákok, nyelvüket tekintve finnugorok csoportja? Állampolgárok közössége? Aki adót fizet? Államnemzet vagy kultúrnemzet: a székelyek magyarok? A csángók? Közös történelmi kudarcélmény: akinek fáj Trianon? Bűnközösség: a magyar nemzet kirabolt és kínhalálba küldött százezrei miatti cinkosság és hárítás? Közös eredet: kidobjuk a kun kalapot is? Ha Amerika a népek olvasztótégelye, akkor mi a Kárpát-medence?

Etnikum, nyelv, kultúra, sorsközösség? A Londonba kitántorgott magyar magyar-e? És a magyarabok?  Szolidaritás sohasem látott, ismeretlen emberekkel? "Közös lelki alkat" (Sztálin) vagy esetleg ahogyan az a másik komcsi nemzetkarakterológus kifejtette, viszonylag kis területi elhelyezkedése ellenére sokszínűségében egységes (Hamvas B. - Az öt géniusz). A közös együttélésre való törekvés? Akkor a nácik nem magyarok? Gyurcsány tagja a nemzetnek, bár "saját nemzetére támadt"? Orbán és üzlettársai ezek szerint nem a magyar nemzet részét képezik, hiszen cinikusan, nemzetünkre tapadt parazitaként pusztítják lakóközösségünket? Akik egy viszonylag apró, viszonylag szegény, de viszonylag jó helyen fekvő országot eladnak Putyinnak, hogy megtömhessék a zsebüket, azok magyarok-e?
Mi a nemzeti érdek? Ezek szerint nemzeti érdek az ún. nemzeti burzsoázia (valójában a piacon versenyképtelen álvállalkozók) közpénzen való hizlalása? Megannyi kérdés.


Ezidáig abban a tudatban éltem, hogy magyarnak lenni a véletlen műve. A magyarnak a szüleiben gerjedelem ébred, oszt tessék, máris egy újabb élet az amúgy is túlnépesedett Földön, karmától/Isteni akarattól/véletlentől függően annak szegényebb vagy gazdagabb, boldogabb vagy boldogtalanabb részén, valamilyen közösségbe beleszületve, ezen sorok írója történetesen a magyarba. Things happen, ahogyan a művelt külföldi mondja. Úgy gondolom, hogy magyarnak lenni állapot, nem érdem vagy szégyenteljes baleset, egy vagyok a néhány milliárdnyi egyedet számláló ön- és közveszélyes emberi fajból, oszt csókolom. 

Büszke legyek-e a magyarságomra?
Neadjisten szégyeljem a magyarságomat? 
Kollektív érdem és kollektív bűn?

troll_thinking.png

Senki sem kérdezte, hogy magyarnak akartál születni, nem egy zsűri adományozta magyarságodat érdemeid
elismeréseképpen. Magyarként születtél, mint ahogyan férfiként vagy nőként, barnaként vagy szőkeként, magasként vagy alacsonyként. Imigyen, ha azt mondod, hogy "büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok", kábé ugyanazt jelenti, mintha arra lennél büszke, hogy pisze az orrod vagy zöld szemeid vannak.
Mivel a magyarságod nem személyes választás vagy versenyen elnyert jutalom, hanem születés révén meghatározott törzsi hovatartozás, büszkeségről (Nobel-díjasok! Európa védbástyája! Puskásöcsi!), se szégyenről (tízmillió fasiszta!, utolsó csatlós) nem érdemes beszélni, elégedettnek vagy elégedetlenek sem lehetünk magyarságunkért: ezt dobta a gép.

Ugyanígy arra sem lehetünk büszkék, hogy embernek születtünk, hiszen az emberiség is bővelkedik aljas gazemberekben (lásd. politikusok), akik az egész emberi fajt nevetségessé teszik, beleértve azokat, akik szorgosan elviszik kicsiny szavazataikat a pártok és politikusok oltárára. Vannak magyarok, akiknek magyarsága emeli közösségünk fényét, és vannak, akik miatt a fél világ rajtunk röhög vagy bosszankodik. Büszke lehetünk Petőfi-Petrovicsra vagy Szent-Györgyi Albertre, de nem Orbánra, Gyurcsányra, Vonára, akik pszichopata bűnözök, hiszen politikusok, akik bűnbandát szervezve egy egész ország kirablását tűzték maguk elé célként. "A hazafiasság a gazemberek utolsó menedéke". (Samuel Johnson) A nemzeti nagyságokkal való handabandázás közönséges bűnözök üzelmei paravánjául szolgál, elég az SZDSZ akciójára gondolni, mikor Kossuthot és társait plakátokon az SZDSZ szellemi elődjeként reklámozták, egyfajta legitimációként. 

Mindenki önmagáért felelős. mindenki csak önmaga teljesítménye miatt büszkélkedhet/szégyenkezhet. Esetenként büszke lehet egy ember, hogy rendes, becsületes, sikeres ember (de nem azért, mert az emberiség tagja), vagy azért, mert kultúráját nem szaniszlói szinten ápoló magyar (nem azért, mert történetesen magyarnak születtél). Szégyenkezzem Auschwitzért, de legyek büszke a Nobel-díjasainkra? Húzzam ki magam 1956 miatt, de sunyuljak-nemmagyarozzak a Rákosi-Kádár korszakért? Labancok vs. kurucok? Legyek büszke a 3-6 miatt? Baszom, azóta már "lesüllyedtünk" a brazil harmadosztály szintjére, ráadásul jelen sorok írója 5 méterről elhibázza a kaput. Érdekesen hasadt lelkiállapot ez a nemzeti büszkeség (vagy szégyen). Hetediziglen büszke vagy bűnös? Kollektív érdem és kollektív bűn? Apámfasza.

Azt megértem, ha valaki a csemetéjére büszke: azonos gének, saját nevelés, oktatás, lemondás, erőfeszítés a siker érdekében, hús a húsomból. Nade Mátyás király? Mi közöm-közünk hozzá? Segítettük vagy gátoltuk sikerében? Rovásírás? Hábazmeg, ne jöjjön senki a sumérokkal, hiszen nagyjából egyszerre mászott le az egész ősemberiség a fáról és nem egy speciális ősmagyar petesejtből születtünk egy ornitológiai
perverzió következtében.

Másrészt teljesen igazságtalan, sőt felháborító, hogy egy sikertelen magyar arra legyen büszke, hogy a sikeres magyarokkal virtuálisan együtt bandázhat. Mi köze Pincekocsmai Übermagyarnak vagy az államigazgatásban-pártbürokraciában könyöklő senkinek a magyar űrutazó milliárdosunkhoz? Ettől nem lesz se sikertelenebb, se sikeresebb kocsmatöltelék/irodakukac lúzer minőségében, pusztán attól, hogy mindketten tudnak magyarul. Oktatta, ruházta?

Milyen alapon akar részesülni sikertelen fasz magyar egy sikeres magyar sikereiből? Azért, mert magyar? Fizessek még egy fröccsöt, magyar vérem? Hány fröccsre értékeled a magyarságod? Milyen előjogokra tartasz magyarságod okán igényt? Ha csak a magyarságodat tudod felmutatni teljesítményként, akkor tűz van, babám.

Ez igazságtalanság, véreim, ne lopjuk a sikert, hanem küzdjünk meg érte. Magyarnak lenni nem
önérték, hanem állapot, sikeres magyarnak lenni viszont valóban értékelhető teljesítmény, amire büszke lehet az elkövető. "Rúgtunk egy gólt", mi?! Mikor végeztél társadalmi munkát utoljára? Mondok egy könnyebbet: mikor hallgattál Lisztet vagy Bartókot? Mondok egy még könnyebbet: mikor olvastál utoljára - nem Blikket, nem ám -, hanem egy könyvet? Vagy a legegyszerűbbet: mikor kapcsoltad ki egy kis időre a tévédet/fészbukkodat/internetedet, hogy megpróbálj egy rövidke ideig önállóan gondolkodni?

Epilógus:

Van még remény: fél óra múlva összefutottam a sarki CBA-ban egy fickóval, akiről kiderült, hogy a kötözködő cimborája. Megszólított és mentegetőzni kezdett: bocsánat, hülyék a cimboráim...

Van még remény. 

(a blogbejegyzés Andrei Plesu "Mandria de a fi roman" esszéjének felhasználásával készült)

Ps: köszönet a Mandinernek, hogy szemelvényezte a bejegyzést,
valamint köszönet az 500 fölötti hozzászólásért a hozzászólóknak.

· 1 trackback

Címkék: magyar nemzet tolerancia magyarság antiszemitizmus nacionalizmus zsidóság hazafiság mi a magyar Magyarország Budapest hungarian pride magyar büszkeség Andrei Plesu